Arxiu d'activitats formatives

Activitats formatives 2022

CURSE DONA ESTRANGERA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DINS DEL DRET D'ESTRANGERIA.
Curs  dirigit als i les Treballadores Socials de Castelló, València i Alacant, dins del Pla de formació IVAFIQ - COTSA,finançada pel Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. Més informació
20.10.2022
PRÀCTICA PERICIAL:OBLIGACIONS FISCALS ,LEGALS I DE TRACTAMENT DE DADES
Curs dirigit a treballadors/as socials dins del conveni de Col·laboració formatiu entre la Generalitat Valenciana i els tres Col·legis Professionals en la nostra Comunitat, per a la formació de perits judicials. Més informació
05.10.2022
SALUT MENTAL I ACOMPANYAMENT EN PROJECTES DE VIDA.
Curs  dirigit als i les Treballadores Socials de Castelló, València i Alacant, dins del Pla de formació IVAFIQ - COTSA,finançada pel Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. Més informació
05.10.2022
CURSE MODIFICACIONS LEGALS RESPECTE A la INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA. LLEI ORGÀNICA 8/2021,DE 4 DE JUNY DE PROTECCIÓ INTEGRAL A la INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA
Curs  dirigit als i les Treballadores Socials de Castelló, València i Alacant, dins del Pla de formació IVAFIQ - COTSA,finançada pel Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. Més informació
05.10.2022
XARRA “INTRODUCCIÓ A la INTERVENCIÓ SOCIAL EN DUEL"
Xarrada gratuïta per a treballadors/as socials col·legiats/as a través de webinar sobre duel. Més informació
21.09.2022
CURSE TREBALL SOCIAL I SÈNIOR COHOUSING 2022
Traiem convocatòria d'aquest nou curs amb la finalitat de donar a conèixer als i les professionals del treball social les eines necessàries per a participar en processos d'assessorament i creació d'habitatges col·laboratius per a majors o Sènior Cohousing. Més informació
13.07.2022
CURSO “INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD ESPAÑOLA; NOCIONES BÁSICAS”.2022
“INTRODUCCIÓ Al DRET D'ESTRANGERIA I NACIONALITAT ESPANYOLA; NOCIONS BÀSIQUES”, a càrrec d'Alejandro Peña Pérez, advocat. Màster en Migracions i Dret d'Estrangeria i en Dret de Família i Infància. Més informació
13.07.2022
CURSE "TREBALL SOCIAL FORENSE. LA PRACTICA DE LA PROVA PERICIAL SOCIAL”2022
Oferim aquest curs de peritatge social bàsic per a aquelles persones interessades en el peritatge social i per a aquelles que vulguen entrar en el torn de perits del col·legi i encara no compten amb el mínim de 100 h de formació requerides. Més informació
13.07.2022
CURS DE VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (HOMOLOGAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA) 2n convocatòria 2022
El curs de Valoració de la Situació de Dependència té com a objectiu principal oferir eines per a adquirir els coneixements i procediments en l'aplicació dels barems d'avaluació de persones en situació de dependència. El curs ha sigut homologat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la G.V i així mateix compta amb la conformitat acadèmica dels estudis de Ciències de la Salut de la UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Més informació
13.07.2022
EXERCICI LLIURE DEL TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT SOCIOSANITARI PRIVAT 2022
Oferim aquest nou curs amb la finalitat de poder identificar un dels diferents jaciments d'ocupació existents en l'àmbit de l'exercici lliure. Més informació
07.07.2022
II EDICIÓ DEL CURS ELABORACIÓ D'INFORMES PERICIALS PER A l'AVALUACIÓ SOCIAL I FAMILIAR
Curs dirigit a treballadors socials homologat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, Direcció General de Funció Pública. IVAP. Més informació
12.04.2022
"APLICACIÓ PRÀCTICA D'INSTRUMENTS DE VALORACIÓ DE RISC EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ INFANTIL"
Activitat realitzada a l'empara del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social de castelló, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat valenciana,  el Col.legi Oficial d´educadors i educadors socials de la Comunitat Valenciana, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2022. Més informació
08.04.2022
XARRADA *WEBINAR "EL TREBALL SOCIAL I L'ATENCIÓ A PERSONES LGTBI"
Webinar de 90 minuts de duració sobre el Treball Social i l'atenció a persones LGTBI Més informació
07.04.2022
CURS DRET DE FAMÍLIA PER A LA INTERVENCIÓ SOCIAL
Activitat realitzada a l'empara del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social de castelló, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat valenciana,  el Col.legi Oficial d´educadors i *educadors *socials de la Comunitat Valenciana, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2022. Més informació
09.03.2022
INTRODUCCIÓ I ABORDATGE A LA INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES DES DE L'ENFOCAMENT DE LA TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA
Curs gratuït dirigit a treballadors/as socials amb l'objectiu d'oferir una formació especialitzada d'acostament a la intervenció amb famílies des de l'enfocament de la Teràpia Familiar Sistèmica, realitzat en col·laboració amb el Institut de la Família “Dr. Pedro Herrero”. Més informació
09.03.2022
L'INFORME SOCIAL EN ELS PROCEDIMENT JUDICIALS SOBRE PROVISIÓ DE SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Curs dirigit a treballadors socials amb l'objectiu d'oferir una formació especialitzada per a la realització d'informes socials en els procediments sobre l'adopció de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat. Més informació
15.02.2022
CURS DE VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (HOMOLOGAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA)
El curs de Valoració de la Situació de Dependència té com a objectiu principal oferir eines per a adquirir els coneixements i procediments en l'aplicació dels barems d'avaluació de persones en situació de dependència. El curs ha sigut homologat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la G.V i així mateix compta amb la conformitat acadèmica dels estudis de Ciències de la Salut de la UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Més informació
02.02.2022
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET CONSTITUCIONAL I L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 2022
Curs encaminat dirigit a la preparació de la part específica de processos selectius (oposició) de les Administracions Públiques (Cos superior de gestió en acció social). Així mateix, el curs estarà obert a aquells professionals que vulguen reciclar-se o simplement conéixer el funcionament de l'administració pública com a àmbit laboral. Aquest curs monogràfic, podrà complementar-se amb els cursos impartits pel col·legi de "Dret administratiu i empre públic" i "Dret autonòmic". Més informació
02.02.2022
Curse ESTRANGERIA I TS: INFORME D'ARRELAMENT I INFORME DE DISPONIBILITAT D'HABITATGE 2022
Curs encaminat a fomentar la formació teòrica i pràctica dels treballadors/as socials en relació amb les competències pròpies que tenen encomanades dins del Dret d'Estrangeria. Més informació
02.02.2022
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA; RESOLUCIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS 2022
Curs encaminat dirigit a la preparació de la part específica de processos selectius (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social). Així mateix, el curs estarà obert a aquells professionals que vulguen reciclar-se o simplement conéixer el funcionament de l'administració pública com a àmbit laboral. Més informació
02.02.2022
XARRADA *WEBINAR “LLEI 8/2021, DE 2 DE JUNY , PER Al SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT EN L'EXERCICI DE LA SEUA CAPACITAT JURÍDICA"
Taller-webinar de 3 hores de duració sobre la LLEI 8/2021, DE 2 DE JUNY , per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seua capacitat jurídica. Més informació
12.01.2022
NOVES MIRADES EN SALUT MENTAL. ACOMPANYAMENT DES DEL SOCIAL 2022
El treball social és una disciplina fonamental en l'àmbit de la salut mental, i dins dels equips professionals. Atés que la nostra professió s'ha d'exercir de manera integral, preventiva i continuada, posant com a eix fonamental a la persona i el seu context, resulta summament important, que els/as professionals del TS independentment del context professional i institucional on exercisca les seues funcions, tinguen formació en salut mental.  En qualsevol circumstància i especialment en temps de pandèmia, on l'acompanyament i *intervenciónes actuals amb col·lectius vulnerables està en dubte, es fa imprescindible humanitzar les respostes als problemes socials emergents, personalitzant-les i allunyant-nos de contextos tendents a la patologització. Més informació
23.11.2021
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA; SERVEIS SOCIALS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES 2022
Curs encaminat dirigit a la preparació de la part específica de processos selectius (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social). Així mateix, el curs estarà obert a aquells professionals que vulguen reciclar-se o simplement conéixer el funcionament de l'administració pública com a àmbit laboral. Més informació
17.11.2021
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA; ÀMBITS D'INTERVENCIÓ 2022
Curs encaminat dirigit a la preparació de la part específica de processos selectius (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social). Així mateix, el curs estarà obert a aquells professionals que vulguen reciclar-se o simplement conéixer el funcionament de l'administració pública com a àmbit laboral. Més informació
17.11.2021
LA PROVA PERICIAL SOCIAL EN CASOS D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT, LABORALS I NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES 2022
Curs dirigit a oferir una formació especialitzada per a la realització d'informes pericials socials en casos d'accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques. Més informació
17.11.2021
XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS NO ACOMPANYATS DINS DEL DRET D'ESTRANGERIA 2022
Curs encaminat a fomentar la formació teòrica i pràctica dels treballadors/as socials en relació amb les competències pròpies que tenen encomanades dins del Dret d'Estrangeria. Més informació
16.11.2021
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info