Servei de peritatge social

Funcions del treballador social en qualitat de perit

El treballador social intervé en processos judicials, tant de manera individual com en equip, té funcions en l'ordre civil i en el penal, actua dins de l’àmbit territorial de la seua competència i l’objectiu de la seua intervenció és l’elaboració de l'Informe Social, el qual va destinat al jutge i altres usuaris.

Problemes com els relatius al grup primari de suport, a l'ambient social, l’ensenyança, laborals, d'habitatge, econòmics, d’accés als serveis d’assistència sanitària o els relatius a la interacció amb el sistema legal o amb el crim, són aspectes psicosocials i ambientals que habitualment figuren en l'Informe Social corresponent a l’estudi d’un individu o grup familiar.

El treballador social hi pot aportar, a més, tècniques de treball que li són pròpies com la visita domiciliària, així com possibilitar la connexió amb una xarxa d'Unitats de Treball Social (Centres Socials) i recursos comunitaris que en, multitud d'ocasions, coneix a l'individu, els recursos de la famí­lia, la comunitat, posseeixen coneixement del medi on es desenvolupa i gestiona molts dels recursos públics d'eixa comunitat.

Tota esta informació figura en l'Estudi Social i ofereix als jutges una perspectiva més àmplia per poder emetre el seu dictamen.

Contingut de l'informe pericial

L'Estudi Pericial ha d’incloure, entre altres, l’anàlisi dels antecedents i situació actual de les relaciones socials i familiars de la persona o grup familiar, així com dels seus recursos econòmics, laborals, educacionals i d'habitatge, entre altres, aportats a través de l'Informe Social. A més, al llarg de l'estudi es duu a terme un recorregut i un coneixement del seu entorn natural i dels suports socials i familiars que té a la seua disposició, així com dels recursos de la seua comunitat.

Àrees del treball social en les quals puga ser necessari el peritatge

Jutjats de Primera Instància (Famí­lia): ací, el professional intervé en qualitat de perit en procediments relacionats amb el dret de famí­lia, especialment en situacions contencioses:

 • Guarda i custòdia de menors en processos de separació i divorci o en separacions de parelles de fet.
 • Regulació del règim de visites.
 • Adopcions, tuteles i acolliments.
 • Acolliments judicials, amb suspensió o privació de la pàtria potestat.
 • Menors (protecció).

Jutjats de Menors: Assessora el jutge sobre les mesures educatives a prendre amb els menors que hagen comís un delicte, realitzant el corresponent seguiment si així ho estima el jutge.

 • En causes penals.
 • Culpables en causes de dret civil (incapacitats, canvis de sexe, avortaments, esterilitzacions, …).
 • Víctimes o lesionats (violació, abusos deshonestos, maltractaments,…).

Clíniques Mèdiques i forenses: els treballadors socials treballen en qualitat de perits juntament amb els mèdics forenses realitzant pericials amb:

 • Institut Anatòmic Forense.
 • Jutjats de Primera Instància i Instrucció (Deganat).
 • Jutjats de Vigilància Penitenciària.

Metodologia d’intervenció en una peritatge social

Les fases de la intervenció són:

 • Anàlisis de la situació.
 • Valoració.
 • Proposta al jutge.

Qui sol·licita un dictamen pericial a un treballador social

 • L’Administració de Justícia.
 • A instància de part: un advocat o una persona particular.

Cóm contactar amb un pèrit treballador social

El contacte es realitza sol·licitant un perit a través del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, qui remet un perit a través del torn establit.

Sol·licitud perit treballador social.

 
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info