Assegurança de responsabilitat civil professional

El Col·legi Oficial ofereix de manera gratuïta la  assegurança de responsabilitat civil professional mitjançant acord del nostre Consell General i la Corredoria d'Assegurances Broker’88 a través de la companyia Markel.

Tots aquells col·legiats que estiguen interessats en ell podran sol·licitar-ho al col·legi dins dels terminis corresponents DES DE L'ÀREA PRIVADA PERSONAL DE LA WEB DEL COL·LEGI.

Si durant l'any, el col·legiat necessita donar-se d'alta en el segur ha d'enviar al col·legi la sol·licitud corresponent perquè aquest procedisca a tramitar-lo.

Activitat professional que inclou l'assegurança:

EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE DIPLOMAT EN TREBALL SOCIAL, AIXÍ COM LES ACTIVITATS COL·LEGIALS PRÒPIES DEL PRENEDOR. AMB CARÀCTER ENUNCIATIU PERÒ NO EXHAUSTIU, S'INCLOU DINS DEL RISC ASSEGURAT:
- EL DESENVOLUPAMENT O PARTICIPACIÓ EN CONFERÈNCIES, CONGRESSOS, JORNADES D'ESTUDI I
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ O PRÀCTIQUES
- LA REALITZACIÓ DE DICTÀMENS I/O INFORMES PROFESSIONALS
- LA PLANIFICACIÓ, PROJECCIÓ I CÀLCUL DE LES **POLITICAS SOCIALS PER Als GRUPS
I COMUNITATS
- AVALUAR I MODIFICAR ELS SERVEIS I POLÍTIQUES SOCIALS PER Als GRUPS I
COMUNITATS.
- MEDIACIO DE CONFLICTES , estant l'Assegurat legalment habilitat per al seu exercici i en
compliment dels requisits que per a l'exercici d'aquesta activitat s'exigeixen a cada moment.

RISC ASSEGURAT.-
Responsabilitat Civil Professional per Reclamacions formulades contra l'Assegurat que resulten
d'Actes Professionals Incorrectes, comeses o suposadament comesos per l'Assegurat en
l'acompliment únicament de la seua Activitat Professional, en la manera i amb l'extensió establida en les presents Condicions d'Assegurança, sense perjudici de qualsevol altra cobertura addicional que puga ser contractada mitjançant Suplement al present Segur.


EL SEGUR INCLOU:

Responsabilitat Civil Professionals - Miscellaneous
Despeses de defensa
Despeses de Defensa en cas de vulneració Propietat Intel·lectual
Alliberament de Despeses
Inhabilitació Professional
Deshonestedat D'Emprats
Pèrdua de Documents
Extensió de Protecció de Dades
Junta de Govern
Danys Morals
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Patronal
Responsabilitat Civil Locativa
Despeses de defensa en cas d'Agressions Fisicas
Àmbit Territorial
Àmbit Jurisdiccional
Ambito temporal Claims


Nous serveis des de 2019 ( només en cas de sinistre)


• Assistència Jurídica Telefònica: l'equip d'advocats d'ARAG li oferirà assessorament
legal telefònic sobre temes d'interès per al seu negoci (com a assumptes penals, laborals,
mercantils, fiscals, administratius, i aquells relatius a la comunitat de propietaris) i sobre
qüestions d'índole jurídica personal (com el matrimoni, l'automòbil o els seus drets com a consumidor).902 109 086 (haurà d'identificar-se com a client de MARKEL i facilitar el nom del
titular del contracte així com el número de pòlissa).
• Gestió de Multes: es realitzaran tràmits per a recórrer les sancions administratives imposades
per vulnerar la Llei de Seguretat Viària.
• Accés a la Xarxa d'Advocats d'ARAG: en condicions especials de contractació, en tots
aquells casos en els quals es requerisca l'actuació d'un Advocat.
• Navegador Legal: amb aquesta eina vostè disposarà de “Models d'escrits” i “Elabora el teu
contracte”, dos serveis online amb els quals podrà obtenir models de documents legals i realitzar
contractes interactius. Per a gaudir d'aquests serveis de forma gratuïta ha de seguir les següents
indicacions:
• Registrar-se en www.arag.es (no ha de registrar-se com a client).
• Incorporar la paraula MARKEL en el camp d'Usuari del formulari de registre.
Considerem que es tracta d'un servei de gran interès i que té per objecte oferir-los assessorament
sobre aspectes jurídics propis de la seua activitat professional que, sent aliens a les cobertures de la pòlissa de responsabilitat civil, són no obstant això importants per al funcionament de les seues empreses.
Per a sol·licitar els serveis d'Assistència Jurídica Telefònica, Gestió de Multes i Accés a la Xarxa
d'advocats d'ARAG, cal seguir els següents punts:
1.- Accedir a la web d'ARAG (http://www.arag.es/)
2.- Dirigir-se a la secció Registra't (www.arag.es/registrate)
3.- Introduir document oficial
4.- NO marcar la casella de Sóc Client d'ARAG
5.- En el formulari de registre que apareix a continuació és imprescindible que s'introduïsca
el nom d'usuari seguit de la paraula MARKEL
6.- Completar les altres caselles del formulari i acceptar les condicions legals de registre

Formulari sol·licitud 2024

PER A MES INFORMACIÓ CONTACTA AMB EL COL·LEGI.

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info