Servei de Mediació

( En aquests moments estem revisant aquest procediment )

 

La finalitat del Servei de Mediació del Col·legi Oficial és la de prestar un servei de mediació oferint una sessió informativa a qui ho sol·licite, en primera instància col·legiat i, seguidament entitat pública, privada, procedent del ministeri judicial i ciutadans. També s'inclouen derivacions.

Per fer-ho, el Col·legi recorrerà al seu torn d'ofici de mediadors i facilitarà el contacte amb un mediador professional col·legiat, degudament registrat, que reunisca els requisits de qualificació tècnica, formació i experiència pràctica que el Col·legi determine i que el sol·licitant requerisca per l'exercici i acompliment de les funcions de Mediació.

Si després de la sessió informativa, i de forma voluntària, les parts decideixen iniciar un procés de mediació, esta es portarà a cap des de l’àmbit privat.

 

Registre de mediadors

Les persones col·legiades que reunisquen els requisits podran sol·licitar la inscripció en el registre de mediadors a través del formulari existent en el seu perfil personal de la web.

Els professionals del Treball Social col·legiats que sol·liciten voluntàriament adscriure's al Torn de Mediadors han de reunir els següents requisits:

 • Pertinença i incorporació al Col·legi: estar donats d'alta en este Col·legi i al corrent de les seues obligacions econòmiques inherents a la condició de col·legiat.
 • Residència en el territori de la província d'Alacant.
 • Antiguitat mínima com a col·legiat de tres mesos.
 • Acreditació, segons el parer del Col·legi Oficial, d'una formació específica en mediació (mín. màster especialista de 200 h. o les hores requerides segons la llei 5/2012, del 6 de juliol, més acreditació d'experiència professional específica en mediació).
 • No tindre una situació d’incompatibilitat legal o deontològica; no trobar-se complint sanció col·legial, ni cap altra que comporte inhabilitació per l'exercici professional.
 • Presentació de sol·licitud per escrit dirigida a la Presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, manifestant el seu desig d’inclusió en el Torn de Mediadors.
 • Adjuntar currículum i la documentació acreditativa corresponent.
 • Participació de forma activa o passiva en la Comissió de Mediació del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, especialment en activitats de formació contínua i pràctiques professionals.

La Junta de Govern resoldrà les sol·licituds d’inclusió en el torn de mediadors en funció dels requisits establits i la resolució es notificarà per escrit a l'interessat.

El procediment del Torn d'Ofici de Mediadors del Col·legi es regirà per un protocol d’actuació realitzat per la Comissió de Mediació del Col·legi. Este serà revisable i s’adaptarà a les necessitats i demandes que siguen oportunes.

El protocol tindrà com a mínim els següents punts bàsics:

 1. Primer contacte amb el Col·legi Oficial.
 2. Primer contacte entre mediador i les parts.
 3. Primera sessió (sessió informativa).

NOTA:

El Col·legi preveu que el següent mediador a l'assignat del torn puga participar com a observador en la sessió informativa que duga a terme el mediador assignat, sempre que el mediador assignat expresse per escrit la seua voluntat de compartir les sessions amb un observador.

» Descarregar Servei de Mediació del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

 

Información sobre el Registrode Mediadores del Ministerio de Justicia

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info