Secretaria Virtual

El Col·legi Oficial posa la teu disposició la Secretaria Virtual per tal de facilitar-te la col·legiació i la resta de tràmits.

Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres

Descarregar arxiu:  REGLAMENT PRECOL•LEGIACIÓ PER COL•LEGIATS

Per precol·legiar-te només necessites...

  • Fotocòpia DNI. 
  • 2 fotografies de carnet.
  • Fotocòpia de la matrícula de l'any en curs.
  • Sol·licitud d'alta de precol•legiació emplenada.
  • Amb la precol•legiació pretenem ajudar-te perquè inicies el contacte amb l’àmbit professional ja des de l’últim curs dels teus estudis. Esta fórmula és transitòria i prèvia a la condició...

Descarregar arxiu de Sol•licitud i Fitxa LOPD WEB

 

Col·legiar-se és molt fàcil, només has de seguir els següents passos, tenint en compte que si et col•legies en els tres primers mesos següents a la data d’obtenció de la teua titulació, et beneficiaràs d'un semestre gratuït (dins de l'any natural):

  1. Donar-te d'alta en la nostra pàgina web.
  2. Emplenar el formulari de col·legiació.
  3. Enviar-nos la documentació.

Més informació sobre el procediment de col·legiació..

* Si estàs inscrit en un altre Col•legi Oficial has de sol•licitar al Col·legi d'origen el trasllat d'expedient.

És important que tingues en compte que la tramitació de l'alta com a col·legiat/a pot portar-nos fins a 30 dies des del moment en què la persona se de alta com a usuari en la WEB del Col·legi, perquè s'ha de complir amb el procediment administratiu corresponent que vindrà també influenciat pel nombre de sol·licituds d'alta que s'estiguen gestionant a cada moment.

Per donar-te de baixa del Col·legi has d'adjuntar la sol·licitud de Baixa emplenada, amb la documentació que es demana a peu de pàgina de la mateixa, o bé amb documentació que acredite el no exercici de la professió segons el Codi Deontològic i els Estatuts del Col·legi. Hauràs de lliurar al Col·legi tant el Carné Col·legial com el Segell Professional.
A l'efecte de mantenir la quota a la data que tens abonada i evitar passar al cobrament el rebut de la següent quota, cal presentar la sol·licitud de baixa un mes abans de l’emissió de la remesa dels rebuts, és a dir, abans del 15 de desembre o del 15 de juny sempre que siga possible. En cas contrari, hauràs de contactar amb la Secretaria per cercar de resoldre de la millor manera possible tenir les quotes abonades a la data de la baixa.

Clic ací per descarregar Sol·licitud de Baixa

Vols tornar a col·legiar-te? Açò és estupend!

Només has de posar-te en contacte amb l’Administració: alic.adm@cgtrabajosocial.es o al telèfon 965214763 i t'explicarem el tràmit administratiu i les taxes que has d’abonar segons la teua situació laboral o econòmica. També pots consultar l'apartat de Taxes i l'apartat de Procediment de Col·legiació.

 El Col·legi convoca semestralment la possibilitat de sol·licitar la quota reduïda per persones col·legiades aturades i per professionals en actiu amb un salari precari. Les convocatòries es publiquen tant a la pàgina web com a través de correu electrònic a tots els col·legiats. Les dates previstes per sol·licitar-les i tramitar-les són els mesos de juny per al segon semestre i desembre per al primer semestre, tots els anys.

Es publiquen dos documents amb la finalitat de donar a conèixer en cada convocatòria les instruccions vigents, amb les condicions necessàries per sol·licitar la quota reduïda, i la instància on s'indiquen els documents acreditatius que cal aportar segons l’opció escollida.

  1. Instruccions per sol·licitar la quota reduïda. Important de llegir i conèixer. No s’admetrà cap sol·licitud ni abans ni després de les dates que s'hi indiquen.
  2. Sol·licitud de quota reduïda. Emplenar el document complet i adjuntar tota la documentació acreditativa. (Veure apartat Taxes)

Poden gestionar-la tots els col·legiats que tinguen les condicions necessàries i que s'hagen incorporat al Col·legi en els mesos de maig o novembre de cada any.

És especialment important disposar de les dades bancàries actualitzades per evitar contratemps i evitar devolucions de rebuts, que tenen les següents taxes de devolució:

TARIFES PER DEVOLUCIÓ DE REBUTS

1.- Per despeses de gestió administrativa que no requerisca notificació per correu postal certificat: 1,50 €   

2.- Per despeses de gestió quan siga necessària notificació per correu certificat amb justificant de recepció: 6 €

3.- Per despeses de gestió quan siga necessària més d'una notificació per correu certificat amb justificant de recepció 7,50 €

La data prevista per al càrrec en compte es publicarà en cada convocatòria.

El Col·legi també convoca anualment la possibilitat de sol·licitar una reducció del 5 % sobre l'import de la quota pels professionals en actiu que desitgen abonar la quota en un sol pagament en la remesa de gener de cada any. Les instruccions i sol·licitud es publiquen en la nostra pàgina web i s’envien per correu electrònic. (Veure l’apartat Taxes)

Algunes persones porten més de 20 anys inscrits al Col·legi. Al llarg de tota la vostra trajectòria professional és molt probable que hageu pogut canviar de domicili, telèfon, correu electrònic o centre de treball. Per a nosaltres, és molt important tenir actualitzats les vostres dades, d'una banda per poder mantenir una comunicació fluïda amb vosaltres i, d’altra, per poder fer estadístiques reals que ens faciliten acostar-nos i transmetre la realitat dels professionals col·legiats. Per tant, és MOLT IMPORTANT que quan canvien les vostres dades ens aviseu o que quan sol·licitem que les actualitzeu, ho feu. Relacionat amb l’actualització de les dades, també és recomanable actualitzar el carnet cada 4 anys.

Només has d'emplenar la fitxa adjunta i enviar-la al Col·legi per correu electrònic. Si tens qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres al telèfon: 965214763 o amb l’Administració: alic.adm@cgtrabajosocial.es

Fitxa d’actualització de dades

Sol·licitar canvi de correu electrònic

Sol·licitar canvi domiciliació bancària

Per tramitar un Trasllat d'Expedient, cal presentar una instància sol·licitant el trasllat al Col·legi de destinació. Per evitar passar al cobrament el rebut de la següent quota, s'ha de presentar la sol·licitud de trasllat un mes abans de l’emissió de la remesa dels rebuts, és a dir, abans del 15 de desembre o del 15 de juny.

Instància General

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info