Col·legiació

Al Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant poden accedir les persones que posseïsquen la titulació de Diplomats Universitaris en Treball Social, Assistents Socials i Graduats en Treball Social, sent obligatòria la incorporació al Col·legi per l'exercici de la professió en els terminis que establisca la llei Estatal i Autonómica en cada moment. Així com les Societats Professionals inscrites en el mateix.

El procediment de col·legiació és molt senzill, únicament s'ha d'aportar la documentació requerida, juntament amb els justificants d'ingrés.

Recorda! si et col·legies en els tres primers mesos següents d'obtenir la titulació, et beneficiaràs d'un semestre gratuït (dins de l'any natural)

Per tal de facilitar la col·legiació als professionals, s'ha establit un procediment que permet realitzar tots els tràmits on-line, incloent l'enviament de la documentació necessària. En qualsevol cas, qui ho preferisca pot gestionar la seu col·legiació de manera presencial. Les condicions de col·legiació relatives al pagament de quotes dependran de la teua situació i les pots consultar en la secció Taxes.

És important que tingues en compte que la tramitació de l'alta com a col·legiat/a pot portar-nos fins a 30 dies des del moment en què la persona se de alta com a usuari en la WEB del Col·legi, perquè s'ha de complir amb el procediment administratiu corresponent que vindrà també influenciat pel nombre de sol·licituds d'alta que s'estiguen gestionant a cada moment.

Es recomana contactar amb secretaria per obtenir informació de forma personalitzada abans de realitzar qualsevol tràmit.

Import de les Taxes

 

 • INSCRIPCIÓ  és un pagament únic.

 

Obtenció del títol fins a 2 anys

Amb Titulació de més de 2 anys / *Recol·legiació -Consultar amb Secretaria

16,23 €

65  €

 

 • QUOTA  COL·LEGIAL SEMESTRAL, s'abona el 15 de gener i el 15 de juliol de cada any natural.
 • El fet de rebre la Informació col·legial per correu postal incrementa la quota en 9 € al semestre.
 • En el moment de col·legiar-se, s'abona la part proporcional del semestre natural en curs.

 

Actius

 En Actiu i/o Aturats que perceben un salari o una prestació per desocupació entre l’import del subsidi per desocupació vigent  i el salari mínim interprofessional vigent.

En Actiu i/o Aturats que no perceben prestació  o amb una prestació i/o un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.

10,83 €/mes

65 € Sem.

*123,50 €/any si la col·legiació es fa al gener (1)

7,50 €/mes

45 € Semestre

Aportar la documentació acreditativa

En Actiu: Nòmina i certificat SEPE

5 €/mes

30 € semestre

Aportar la documentació acreditativa

En Actiu: Nòmina i certificat SEPE

(1) Si es fa la col·legiació al gener, existeix una reducció del 5 % respecte a l'import si es paga l’any complet. En cas contrari, sempre podrà sol·licitar-ho en la primera convocatòria que faça el Col·legi per l’any següent.

(* ) Aturats, imprescindible aportar Certificat de situació laboral del SERVEF.      

(**) Certificat del SEPE en el qual conste no reps cap prestació per desocupació o subsidi per desocupació o si no és el cas, indicar l’import i la data de finalització del cobrament.

(***) En Actiu, presentar última nòmina.

Tot el procediment de col·legiació és on-line, inclòs l'enviament de la documentació necessària. Només has de seguir els següents passos.

 1. Donar-te d'alta com a usuari en la WEB del Col·legi.
  1. Crear un compte d'usuari.
  2. Introduir les teues dades de contacte bàsiques.
 2. Emplenar el formulari d'alta col·legial.
  1. Emplenar les dades necessàries per a la col·legiació.
  2. Enviar la documentació requerida.
  3. Una vegada que haguem comprovat la teua sol·licitud et notificarem l'alta col·legial.

Donar-se d'alta en el Col·legi

Documentació obligatòria per l'alta col·legial

(*) S’ha de realitzar en l'entitat: Santander IBAN ES43 0049 5549 8124 1641 5567

Imprès per sol·licitar la Quota Reduïda

Documentació opcional per l'alta col·legial

 • Altres títols de l'especialitat

Documentació per exercents

Documentació per aturats

 • Certificat SERVEF de situació laboral

Altres Serveis a sol·licitar

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info