Col·legiació

El Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant el podran integrar els qui posseïsquen la titulació de Diplomats/as Universitaris/as en Treball Social, Assistents Socials i Graduats/as en Treball Social, sent obligatòria la incorporació al Col·legi per a l'exercici de la professió en els termes que establisca la llei Estatal i Autonòmica a cada moment. Així com les Societats Professionals inscrites en aquest.
 
El procediment de col·legiació és molt senzill, únicament hauràs de llegir bé les indicacions i seguir els passos que t'indiquem.
 
Recorda! si et col·legies en els tres primers mesos següents d'obtindre la titulació, et beneficiaràs d'un semestre gratuït (dins de l'any natural)
 
Per a facilitar la col·legiació a els/as professionals s'ha establit un procediment que permet realitzar tots els tràmits en línia, incloent l'enviament de la documentació necessària. Les condicions de col·legiació quant al pagament de quotes dependran de la teua situació que podràs consultar en Taxes.
 
És important que es tinga en compte que la tramitació de l'alta com a col·legiat/a pot portar-nos fins a 30 dies des del moment en què la persona se de alta com a usuari en la WEB del Col·legi, perquè s'ha de complir amb el procediment administratiu corresponent que vindrà també influenciat pel nombre de sol·licituds d'alta que s'estiguen gestionant a cada moment.
 
Per a qualsevol dubte o consulta recorda que has de contactar amb administració en l'horari d'atenció al públic:
 
• Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 hores.
• administracion@cotsalacant.es

 

Import de les Taxes

 

 • INSCRIPCIÓ  és un pagament únic.

 

Obtenció del títol fins a 2 anys

Amb Titulació de més de 2 anys / *Recol·legiació -Consultar amb Secretaria

16,23 €

65  €

 

 • QUOTA  COL·LEGIAL SEMESTRAL, s'abona el 15 de gener i el 15 de juliol de cada any natural.
 • El fet de rebre la Informació col·legial per correu postal incrementa la quota en 9 € al semestre.
 • En el moment de col·legiar-se, s'abona la part proporcional del semestre natural en curs.

 

Actius

 En Actiu i/o Aturats que perceben un salari o una prestació per desocupació entre l’import del subsidi per desocupació vigent  i el salari mínim interprofessional vigent.

En Actiu i/o Aturats que no perceben prestació  o amb una prestació i/o un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.

10,83 €/mes

65 € Sem.

*123,50 €/any si la col·legiació es fa al gener (1)

7,50 €/mes

45 € Semestre

Aportar la documentació acreditativa

En Actiu: Nòmina i certificat SEPE

5 €/mes

30 € semestre

Aportar la documentació acreditativa

En Actiu: Nòmina i certificat SEPE

(1) Si es fa la col·legiació al gener, existeix una reducció del 5 % respecte a l'import si es paga l’any complet. En cas contrari, sempre podrà sol·licitar-ho en la primera convocatòria que faça el Col·legi per l’any següent.

(* ) Aturats, imprescindible aportar Certificat de situació laboral del SERVEF.      

(**) Certificat del SEPE en el qual conste no reps cap prestació per desocupació o subsidi per desocupació o si no és el cas, indicar l’import i la data de finalització del cobrament.

(***) En Actiu, presentar última nòmina.

Tot el procediment de col·legiació és on-line, inclòs l'enviament de la documentació necessària. Només has de seguir els següents passos.

 1. Donar-te d'alta com a usuari en la WEB del Col·legi.
  1. Crear un compte d'usuari.
  2. Introduir les teues dades de contacte bàsiques.
 2. Emplenar el formulari d'alta col·legial.
  1. Emplenar les dades necessàries per a la col·legiació.
  2. Enviar la documentació requerida.
  3. Una vegada que haguem comprovat la teua sol·licitud et notificarem l'alta col·legial.

Donar-se d'alta en el Col·legi

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info