Qüestionari de satisfacció amb el Col·legi

A través d'aquest formulari podràs valorar el treball del col·legi. La teua valoració ens ajudarà a implantar les mesures de millora oportunes, per la qual cosa t'agraïm per endavant els minuts que dediques a emplenar aquest senzill qüestionari.

Si desitges que el formulari siga anònim pots deixar-lo en blanc
*
*
*
*
*
*Valorar de l'1 al 5, sent 1 la menor puntuació
*Valorar de l'1 al 5 sent 1 la menor puntuació
*Valorar de l'1 al 5 sent 1 la menor puntuació
*Valorar de l'1 al 5 sent 1 la menor puntuació
*
*
*
Marca en cadascuna de les següents àrees si creus que el Col·legi aquesta fent una bona labor o necessita millorar
*
*
*
*
*
*
*
Dis-nos si et sembla que és destacable per ser una fortalesa o una feblesa del Col·legi.
*
*

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

  • Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT, Carrer  Pintor Murillo 27-29 entlo. 03004, Alicante.
  • Finalitat del tractament: Recepció i valoració d'enquestes de satisfacció efectuats per colegiad@s a l'efecte de feedback i possible millora dels serveis prestats per l'entitat col·legial. Legitimació: La base jurídica del tractament la constitueix el consentiment exprés del titular de les seues dades (Art. 6.1 a) Reglament UE 2016/679)
  • Destinataris: Les dades recaptades no seran objecte de cessió ni transferència internacional, romanent en els fitxers del responsable del tractament
  • Termini de conservació: Les dades seran objecte de tractament durant el temps necessari per a l'atenció de l'enquesta de satisfacció, si bé el responsable del tractament es reserva el dret a conservar-los durant els terminis legals establits en la normativa tributària i administrativa, així com els previstos en les normes processals a l'efecte de reclamacions i atenció o interposició d'accions legals.
  • Drets: Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació escrita o correu electrònic: cotsa@cotsalacante.es
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info