Transparència

L’aprovació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a fi incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública, reconèixer i garantir l'accés a la informació i establir obligacions de bon govern.
El Col·legi Oficial, com a corporació de dret públic, emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues finalitats està subjecte al principi de transparència en la seua gestió. Per complir amb esta fi presenta anualment la memòria d'activitats i econòmica a l'Assemblea General en el primer trimestre de l'any i, en l’últim trimestre de l'any, el pressupost econòmic per l'any següent, a més del pla d'acció. Tots estos documents estén disponibles per als col·legiats tant a través d’esta web com a la seu col·legial.

 

El contingut al que està accedint és privat. Per favor inicie sesión per a tenir accés.

Guia de transparència i accés a la informació pública, dirigida als col·legis i consells de col·legis professionals i resta de corporacions de dret públic.
Desembre 2016

Editada pel Consell de Transparència i bon govern i per la Unió Professional.

http://www.unionprofesional.com/portfolio/guia-de-transparencia//

El contingut al que està accedint és privat. Per favor inicie sesión per a tenir accés.
El contingut al que està accedint és privat. Per favor inicie sesión per a tenir accés.
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info