Transparència. Subvencions i convenis

 
2023
 
Resolució provisional de 27 d'abril de 2023, de l'òrgan instructor de la convocatòria de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa (Modalitat A), en l'àmbit social, per a l'any 2023.
 
Quantitat concedida:1759 euros
 
Activitat subvencionada: marxandatge 40 aniversari i material oficina
 
 
2023
 
Conveni *IVAFIQ. Subvenció de caràcter nominatiu al Col·legi Oficial de Treball Social de València, Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant al Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló, al Col.*legi Oficial d´Educadors i *Educadors *Socials de la Comunitat Valenciana i al Col·*legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana,  per a la formació de persones professionals del sistema públic valencià de servicis socials en l'exercici 2023.
 
Quantitat concedida: 15.000 euros
 
Activitat subvencionada: 4 cursos específics ( SALUT MENTAL I ACOMPANYAMENT EN PROCESSOS DE VIDA,EL PROCÉS DE REINCORPORACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT,DEPENDÈNCIA, MARC LEGAL PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ,APROXIMACIÓ PRÀCTICA A LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ. CONCEPTES BÀSICS) i 2 cursos transversals ( QÜESTIONS JURÍDIQUES RELACIONADES AMB SALUT MENTAL,LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL EN XARXA: LA RESPOSTA *INTREGRAL A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE)
 
2023
 
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana,  el Col.*legi Oficial d´Educadors i *Educadors *Socials de la Comunitat Valenciana, l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·*legi Oficial de *Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2023.
 
 
Quantitat concedida: 21700 euros
 
Activitat subvencionada: Coordinació del Pla de Formació bàsica, dos cursos específics (DETECCIÓ I ACTUACIÓ INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL CONTRA LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA FORMACIÓ A PROFESSIONALS DEL TREBALL SOCIAL CONVOCATÒRIA MATÍ I VESPRADA)  i un curs interdisciplinari ( PREVENCIÓ DE L'ABÚS DEL JOC D'APOSTES EN PERSONES MENORS D'EDAT I ADOLESCENTS.).
 
2022
 
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social, modalitat A.

Quantitat concedida:1426,47 euros

Activitat subvencionada: Rètols i material oficina
 
 
2021
 
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. [2021/5529]
 
 
Quantitat concedida: 1.628 euros
 
Activitat subvencionada: *Rotulos i material oficina
 
2020
 
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2020, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense
 
finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. [2020/4796]
 
Quantitat concedida: 1.025 euros
 
Activitat subvencionada: *Rotulos i material oficina
 
 
 
2019
 
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2019, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. [2019/1830]
 
Quantitat concedida: 2.046
 
Activitat subvencionada: Campanya *colegiate
 
 
 
2018
 
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. [2018/3472]
 
Quantitat concedida: 3.133 euros
 
Activitat subvencionada: Traducció valencià web
 
 
 
2017
 
RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social. [2017/9919]
 
Quantitat concedida: 1135 euros
 
Activitat subvencionada: Calendaris i marxandatge
 
 
 
2016
 
RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2016, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. [2016/8252]
 
Quantitat concedida: 538,45 euros
 
Activitat subvencionada: Placa metacrilat i calendaris

 

2023

 

 

2022

Conveni IVAFIQ. Subvenció de caràcter nominatiu al Col·legi Oficial de Treball Social de València, Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant al Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló, al Col.legi Oficial d´Educadors i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana i al Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana,  per a la formació de persones professionals del sistema públic valencià de serveis socials en l'exercici 2022Quantitat concedida: 6885 euros (En el cas del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant s'estableix una subvenció de 30.000 euros, no obstant això, els temps marcats per la signatura de l'acord van fer que només es poguera programar i assumir pel col·legi una part d'aquesta, al no haver estat inclosa aquesta quantitat des de l'inici en el pressupost anual 2022 i sent per tant impossible assumir l'avançament de la totalitat d'aquesta quantitat fins a si ingrés després de la justificació de les activitats).Activitat subvencionada: CURSE SALUT MENTAL I ACOMPANYAMENT EN PROJECTES DE VIDA, CURS DONA ESTRANGERA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE **GENERO DINS DEL DRET D'ESTRANGERIA, CURS MODIFICACIONS LEGALS RESPECTE A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, LLEI 8/21.

 

RESOLUCIÓ

 

2022

Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana,  el Col.legi Oficial d´Educadors i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2022.

Quantitat concedida: 7000 euros

Activitat subvencionada: Formació bàsica, específica " DRET DE FAMÍLIA PER A LA INTERVENCIÓ  SOCIAL " i interdisciplinària “APLICACIÓ PRÀCTICA D'INSTRUMENTS DE VALORACIÓ DE RISC EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ INFANTIL",

Objecte:  formació contínua de professionals de l'àmbit de la prevenció i protecció de la infància i l'adolescència, de la sensibilització sobre els seus drets o de la participació infantil, mitjançant un pla de formació interdisciplinària, des d'un enfocament de drets.
 

 
2021
 
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana,  el Col.*legi Oficial d´Educadors i *Educadors *Socials de la Comunitat Valenciana, l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·*legi Oficial de *Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2021.
 
Quantitat concedida: 6000 euros
 
Activitat subvencionada: Formació bàsica, específica ( 1 curs) i interdisciplinari ( 1 curs)
 
Objecte:  formació contínua de professionals de l'àmbit de la prevenció i protecció de la infància i l'adolescència, de la sensibilització sobre els seus drets o de la participació infantil, mitjançant un pla de formació interdisciplinària, des d'un enfocament de drets.
 
 
 
CONVENI
 
 
 
2020
 
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana,  el Col.*legi Oficial d´Educadors i *Educadors *Socials de la Comunitat Valenciana, l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·*legi Oficial de *Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2020.
 
Quantitat concedida: 6000 euros
 
Activitat subvencionada: Formació bàsica, específica ( 2 cursos)
 
Objecte:  formació contínua de professionals de l'àmbit de la prevenció i protecció de la infància i l'adolescència, de la sensibilització sobre els seus drets o de la participació infantil, mitjançant un pla de formació interdisciplinària, des d'un enfocament de drets.
 
CONVENI
 
2019
 
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana,  el Col.*legi Oficial d´Educadors i *Educadors *Socials de la Comunitat Valenciana, l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·*legi Oficial de *Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2019.
 
Quantitat concedida: 3871 euros
 
Activitat subvencionada: Formació bàsica.
 
Objecte:  formació contínua de professionals de l'àmbit de la prevenció i protecció de la infància i l'adolescència, de la sensibilització sobre els seus drets o de la participació infantil, mitjançant un pla de formació interdisciplinària, des d'un enfocament de drets.
 
 
2023
 
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i els Col·legis Oficials de Treball Social de Castelló, València i Alacant per a la formació contínua de treballadors/as socials en matèria d'elaboració d'informes pericials soci-familiars en casos de custòdia, règim de visites, criança, violència de gènere i violència filie-parental, vulnerabilitat i protecció social 2023.
 
Objecte:  Articular la col·laboració entre els Col·legis i la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques pel que fa a les activitats d'investigació, divulgació, publicació i perfeccionament de els/as especialistes de l'àrea de treball social en matèria d'atribució de custòdia i règim de relació amb els fills/as en supòsits de separació, divorci o ruptura familiar, protecció social i assumptes que se substancien en els Jutjats de Família i de Violència sobre la Dona, de manera que les dues parts puguen beneficiar-se dels cursos i activitats formatives que s'organitzen per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i pels Col·legis de Treball Social de la Comunitat Valenciana en els seus respectius àmbits.
 
Quantitat concedida: 4000 euros
 
Activitat subvencionada: curs formatiu de 250 h. CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN PERITATGE SOCIAL
 
 
2022

Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i els Col·legis Oficials de Treball Social de Castelló, València i Alacant per a la formació contínua de treballadors/as socials en matèria d'elaboració d'informes pericials soci-familiars en casos de custòdia, règim de visites, criança, violència de gènere i violència filie-parental, vulnerabilitat i protecció social 2022.

Objecte:  Articular la col·laboració entre els Col·legis i la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques pel que fa a les activitats d'investigació, divulgació, publicació i perfeccionament de els/as especialistes de l'àrea de treball social en matèria d'atribució de custòdia i règim de relació amb els fills/as en supòsits de separació, divorci o ruptura familiar, protecció social i assumptes que se substancien en els Jutjats de Família i de Violència sobre la Dona, de manera que les dues parts puguen beneficiar-se dels cursos i activitats formatives que s'organitzen per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i pels Col·legis de Treball Social de la Comunitat Valenciana en els seus respectius àmbits.

Quantitat concedida: 4000 euros

Activitat subvencionada: curs formatiu de 100h. ELABORACIÓ D'INFORMES PERICIALS PER A L'AVALUACIÓ SOCIAL I FAMILIAR. Curs formatiu de 20h sobre PROTECCIÓ DE DADES I OBLIGACIONS FISCALS I LEGALS PER A L'EXERCICI LLIURE.
 
 
2021-2022
 
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i els Col·legis Oficials de Treball Social de Castelló, València i Alacant per a la formació contínua de treballadors/as socials en matèria d'elaboració d'informes pericials soci-familiars en casos de custòdia, règim de visites, criança, violència de gènere i violència filie-parental, vulnerabilitat i protecció social 2021-2022.
 
Objecte:  Articular la col·laboració entre els Col·legis i la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques pel que fa a les activitats d'investigació, divulgació, publicació i perfeccionament de els/as especialistes de l'àrea de treball social en matèria d'atribució de custòdia i règim de relació amb els fills/as en supòsits de separació, divorci o ruptura familiar, protecció social i assumptes que se substancien en els Jutjats de Família i de Violència sobre la Dona, de manera que les dues parts puguen beneficiar-se dels cursos i activitats formatives que s'organitzen per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i pels Col·legis de Treball Social de la Comunitat Valenciana en els seus respectius àmbits.
 
Activitat 2021: homologació curse formatiu de *100h. ELABORACIÓ D'INFORMES PERICIALS PER A l'AVALUACIÓ SOCIAL I FAMILIAR
 
 
 
 
 
 

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info