Definició de Treball Social

"El treball social és una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l'enfortiment i la alliberament de les persones. Els principis de la justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat són fonamentals per al treball social. Recolzat per les teories del treball social, les ciències socials, les humanitats i els coneixements indígenes, el treball social involucra les persones i les estructures per fer front als desafiaments de la vida i per augmentar el benestar".

http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/

Al 2016 es va incorporar la descripció de la nostra professió a la Base de dades de la Comissió Europea, arreplegant les característiques que el Consell General va indicar en el seu informe, de manera que a España la professió de Treballador/a Social es considera “regulada amb reserva d'activitat i protecció del títol” i amb obligació de registre/col·legiació en col·legis professionals. Encara no s'ha elaborat el Pla d’Acció Nacional de les professions regulades, però este podria ser un primer pas en la direcció correcta per als interessos i expectatives de la nostra professió.

En el 2016 se ha incorporado la descripción de nuestra profesión a la Base de Datos de la Comision Europea, recogiendo las características que el Consejo General facilitó en el informe elaborado, de modo que en España la profesión de Trabajador/a Social se considera como “regulada con reserva de actividad y protección del título” y con obligación de registro/colegiación en colegios profesionales. Todavía no se ha elaborado el Plan de Acción Nacional de las profesiones reguladas, pero este podría ser un primer paso en la dirección correcta para los intereses y expectativas de nuestra profesión.

Més informació: https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/la-ce-recoge-en-su-web-el-trabajo-social-como-profesion-regulada/3908/view

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info