Vies d'assessorament, reclamació i recursos

El Col·legi compta amb un sistema de gestió de queixes i reclamacions. Totes les persones col·legiades i tots els ciutadans que desitgen formular una reclamació o queixa poden utilitzar l'imprès normalitzat que el Col·legi posa a disposició de les persones interessades. També poden realitzar un escrit amb, al menys, les següents dades: nom i cognoms, document d’identificació, signatura, adreça i telèfon o correu electrònic de contacte.

Les reclamacions podran fer-se arribar al Col·legi Oficial per la via que més convinga a la persona interessada: correu electrònic, fax, correu postal o de forma presencial. El Col·legi contestarà de forma adequada i amb la major celeritat possible, procurant fer-ho dins dels 30 dies hàbils següents a la recepció de la reclamació. Este termini de contestació no podrà ser superior, si escau, als sis mesos.

Clic ací per descarregar: FORMULARI DE QUEIXA

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info