CURSO MENORES TRANSEXUALES

15.06.2021

                                                                                           

 

DATES:El curs donarà començament el dia 14 de setembre i finalitzarà el 21 de novembre.
Núm. D'HORES LECTIVES:120h

TELE FORMACIÓ: A través de la plataforma Moodle o similar. L'alumne/a usant els materials facilitats pel professor/a, a través de la plataforma , gestionarà el seu temps d'estudi i el de realització d'exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d'aprenentatge establits pel professor/a.
TIPUS DE PLATAFORMA : MOODLE
MANERA D'AVALUACIÓ: Test de cada tema i al final del curs.
MATERIALS NECESSARIS: Ordinador i connexió a internet.


PROFESSORAT: 

Almudena Castillo Guerrero;
Diplomada en Treball Social. Perita Social especialitzada en Exclusió Social i Tercera Edat. Coordinadora de Criança.
Coordinadora i Docent del Màster Privat en Mediació per la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Sevilla. Experiència Docent en Formació no reglada a través de diferents Col·legis Professionals, de la FAMP i de la Diputació de Sevilla.

Amalia Mañes Fernández;
Llicenciada en Dret, especialitzada en Mediació. Mediadora inscrita en el Registre de Mediadors de la Conselleria d'Igualtat i Benestar Social i inscrita en el Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia, coach especialitzada en inclusió social. Coordinadora de Criança.


OBJECTIUS:

 El principal objectiu que es pretén amb aquesta acció formativa és proporcionar als professionals els coneixements i les eines necessàries per a treballar no solament amb el col·lectiu de menors transsexuals, sinó amb la societat en general, desconeixedora de la problemàtica que viuen cada dia aquests menors.


CONTINGUTS:

Tema 1. Marc conceptual.

1.1. Definint la Transsexualitat.

1.2. Què no és transsexualitat?

1.3. Diferents conceptes associats.Tema 2. Menors transsexuals en diferents àmbits i problemàtica que s'origina.

2.1. Transsexualitat en l'àmbit educatiu.

2.2. Transsexualitat en l'àmbit esportiu.

2.3. Transsexualitat en l'àmbit de la salut.

2.4. Transsexualitat en l'àmbit social.Tema 3. Marc legislatiu.Tema 4. Desmuntant falsos mites sobre la transsexualitat.Tema 5. Mediació i transsexualitat en l'àmbit escolar.

5.1. Què és la Mediació?

5.2. Principis bàsics de la mediació.

5.3. Com realitzar una mediació?

5.4. Tipus de mediació en l'àmbit escolar.

5.5. Programa alumne ajudant.Tema 6. La Coeducació. Un repte a aconseguir.

6.1. Què és la coeducació?

6.2. Com posar en pràctica un model coeducatiu

Tema 7. Recursos amb els quals comptem.

7.1. Moviment associatiu.

7.2. Recursos educatius.

7.3. Material curricular.

7.4. Vídeos i documentals.Tema 8. Estratègies d'actuació.

8.1. Recomanacions als professionals.

8.2. Recomanacions a les famílies.Tema 9. Casos reals.CERTIFICACIONS: 

El Col·legi Oficial certificarà el curs amb el vistiplau del docent.

COST:

Preu únic per a Col·legiats/as  :35€

Nota:

Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.

Les persones col·legiades en  altres/as  Col·legis Professionals associats a Unió Professional de col·legis professionals , tindran dret al preu del curs establit , sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.

 

ÚLTIMES PLACES (Les matrícules d'aquest curs quedarà oberta fins que es cobrisquen les últimes places disponibles. Si estàs interessat/a hauràs de realitzar directament el pagament i la matrícula mentre el formulari continue obert).
 

Per a contactar amb l'àrea de formació:

 Correu: formacion@cotsalacant.es

Telèfon: 609589873.

 

NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info