CURSO “INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD ESPAÑOLA; NOCIONES BÁSICAS”.

11.06.2021

                                                                                        

 

Títol: “INTRODUCCIÓ Al DRET D'ESTRANGERIA I NACIONALITAT ESPANYOLA; NOCIONS BÀSIQUES”.
Inici del curs: 13/09/2021 
Finalització del curs: 24/10/2021
Modalitat: ON LINE.
Lloc: Plataforma virtual del docent
Núm. d'hores lectives: 70 hores teleformació  + 2 sessions online (aclariment de dubtes).
DOCENT: Alejandro Peña Pérez.


Llicenciat en Dret, Universitat de Sevilla (2004).
CUM LAUDE com a Expert Jurídic en Postgrau sobre Migracions Internacionals i Dret d'Estrangeria, Universitat Europea de Madrid (2009).
CUM LAUDE en el Màster en Migracions Internacionals i Estrangeria, Universitat Europea de Madrid (2011).
Màster en Dret de Família i Infància, Universitat de Barcelona (2012).
Advocat d'INFANT & PEÑA ADVOCATS (2010-Actualitat), assessorant en Dret d'Estrangeria i de Nacionalitat.METODOLOGIA:

L'alumnat disposarà al llarg de les 70 h dels següents recursos:Unitats desenvolupades en documents PDF,resum de cada Unitat en Presentació Multimèdia, glossari conceptes bàsics i rellevants en cada Unitat, test d'Autoavaluació , exercicis pràctics a desenvolupar i avaluat pel docent,recursos addicionals que es consideren d'interès,fòrum en cada Unitat per a atendre dubtes i aclariments.

Quant a les 2 sessions en línia d'aclariment de dubtes, aquestes seran sessions en directe amb els assistents que s'incorporen. Són voluntàries i a l'inici del curs s'indicarà el dia i hora.OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA

Saber diferència entre els règims jurídics en els quals pot trobar-se un estranger a Espanya.
Conèixer els diferents tipus de residència existents en Dret d'Estrangeria, així com abast, drets reconeguts per cadascuna d'elles i aspectes rellevants a tenir en compte.
Introducció a les sancions i infraccions dins del Dret d'Estrangeria, destacant la més greu per a un estranger: l'expulsió.
Coneixement dels aspectes fonamentals de la nacionalitat espanyola: vies d'accés, perduda, recuperació i supòsits de doble nacionalitat.
Resoldre els dubtes més comuns sorgides en la pràctica i respondre a les qüestions sorgides durant la impartició del curs


CONTINGUTS

 Unitat 1: Introducció al Dret d'Estrangeria: Objectius del Curs.

1. Marc jurídic.

2. Nocions bàsiques.

3. Objectius del curs.

Unitat 2: Règim Comunitari.

1. Estrangers inclosos.

2. Drets.

3. Tipus de Residència.

4. Suposats d'extinció.

Unitat 3: Règim General.

1. Estrangers inclosos.

2. Drets.

3. Tipus de Residència.

4. Suposats d'extinció.

Unitat 4: Protecció Internacional.

1. Estrangers inclosos.

2. Drets.

3. Protecció subsidiària.

4. Cessament o revocació.

Unitat 5: Infraccions i sancions en Dret d'Estrangeria.

1. Principals infraccions per a estrangers.

2. Sancions.

3. Expulsió: màxima sanció per a un estranger.

Unitat 6: Nacionalitat espanyola.

1. Definició.

2. Marc jurídic.

3. Vies d'obtenció.

4. Perduda.

5. Recuperació.

6. Doble nacionalitat.

AVALUACIÓ

L'avaluació del Curs vindrà marcada pels test d'autoavaluació pràctics (100%) i el treball final del curs. També es tindrà en compte la participació en fòrums i la participació durant el desenvolupament del Curs.

CERTIFICACIÓ

El Col·legi considera que serà el formador qui determine els criteris d'idoneïtat per a emetre la Certificació de l'alumnat
El preu del curs:Col·legiat/a en actiu: 140€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:   70€

a.- Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:   105€


1-Per a col·legiats/as  en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

2- Per a col·legiats/as  en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

 

Nota:

Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.

Les persones col·legiades en  altres/as  Col·legis Professionals associats a Unió Professional de col·legis professionals, tindran dret al preu del curs establit en l'opció " col·legiat/a en actiu", sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes


 

ÚLTIMES PLACES (Les matrícules d'aquest curs quedarà oberta fins que es cobrisquen les últimes places disponibles. Si estàs interessat/a hauràs de realitzar directament el pagament i la matrícula mentre el formulari continue obert).

FORMULARI DE MATRÍCULA

Per a contactar amb l'àrea de formació:

 Correu: formacion@cotsalacant.es

Telèfon: 609589873.

 

NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info