CURSE GESTIÓ DE L'ESTRÈS, DEL TEMPS I ACTE CUIDAT PROFESSIONAL

25.03.2021

                                                                    

 

El curs es realitzarà del 10 maig a a el 21 de  juny.

Núm. d'hores lectives: 40 h

Modalitat Tele formació: A través de la plataforma Moodle o similar. L'alumne/a usant els materials facilitats pel professor/a, a través de la plataforma , gestionarà el seu temps d'estudi i el de realització d'exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d'aprenentatge establits pel professor/a.TERMINI DE MATRÍCULA: fins a el  3 de maig a les 14h

El formulari de matrícula romandrà obert fins a aquesta data o fins que s'ocupen les places, el pagament haurà de realitzar-se abans d'emplenar el formulari i incloure's el resguard en ell.

L'ingrés del pagament hauràs de fer-lo Ingressant-lo en BANKINTER amb el concepte "curse gestió d'estrés"

BANKINTER ÉS 53 0128 0630 5401 0008 8436OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA

1.. Capacitar a l'alumnat en el coneixement, prevenció i gestió de l'estrès laboral.

2. Capacitar a l'alumnat per a desenvolupar estratègies i aplicar tècniques que milloren la seua organització i gestió del temps.

3. Millorar les habilitats d'acte cuidat de les persones participants a nivell cognitiu, emocional i físic.DOCENT
David Mustieles Muñoz. Treballador Social Clínic. Terapeuta Familiar i de Pareja per la Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar. Va obtenir el reconeixement de Psicoterapeuta per la FEAP. S'ha exercit com a treballador social en diferents organitzacions des de 1993. Va treballar com a psicoterapeuta en la seua consulta privada durant 10 anys. Imparteix formació especialitzada en intervenció social des de fa 25 anys. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades i sis llibres dels quals destaquen “L'entrevista psicosocial. Procés i procediments” i “Sistematització de la pràctica amb grups” amb Natalio Kisnerman. Actualment és membre de la Llista d'Intervenció Professional en Adopció Internacional i dirigeix Fer-ho BÉ, entitat especialitzada en Consultoria, Qualitat, Formació i Supervisió per a Organitzacions i Professionals de Serveis Socials i Serveis Sociosanitaris.


CONTINGUTMÒDUL 1: GESTIÓ DE L'ESTRÈS

Tema 1. Introducció i conceptes generals

            1.1. Concepte, tipus i fases de l'estrès.

            1.2. Neurofisiologia i símptomes de l'estrès.

            1.3. Síndrome de **burnout o d'estar cremat/a.Tema 2. Prevenció i gestió de l'estrès

            2.1. Factors de risc per a l'estrès laboral.

            2.2. Els meus estressors.

            2.3. Gestió de l'estrès.

                        2.3.1. Podem aprendre a gestionar l'estrès

                        2.3.2. Què puc fer amb el meu estrès?

                        2.3.3. Estratègies i tècniques per a gestionar l'estrèsMÒDUL 2: GESTIÓ DEL TEMPS

Tema 3. Introducció, conceptes generals i avaluació personal

            3.1. Concepte de temps.

            3.2. Característiques del temps.

            3.3. La importància del temps i la seua gestió eficient.        

Tema 4. Gestió eficient el temps

            4.1. Lleis que afecten la gestió del temps.

            4.2. Lladres i goteres del temps.

            4.3. Procrastinació.MÒDUL 3: AUTOCUIDADO PROFESSIONAL.

Tema 5. Introducció i conceptes generals

            5.1. Relació entre pensar, sentir i actuar

            5.2. Model del cervell triple.

            5.3. Felicitat o benestar?  

Tema 6: Autocuidado cognitiu

            6.1. Posició existencial bàsica.

            6.2. Biaixos cognitius.

            6.3. Diàleg intern.

            6.4. Habilitats bàsiques per al autocuidado cognitiu.

Tema 7: Autocuidado emocional

            7.1. Emocions.

            7.2. Intel·ligència emocional.

            7.3. Triangle dramàtic.

            7.4. Llei de l'economia de les carícies.

            7.5. Habilitats bàsiques per al autocuidado emocional.

Tema 8: Autocuidado físic

8.1. Coses que li senten bé al nostre cos i fan que pense que el cuidem com es mereix

            8.2. Habilitats bàsiques per al autocuidado físic.

Tema 9: Autocuidado en acció

            9.1. Procés de canvi.

            9.2. Compromisos de autocuidado.METODOLOGIA:

Documentació principal.
Documentació complementària.
Vídeos.
Exercicis autocorregibles.
Exercicis corregibles pel docent.
Debats en fòrum.
Resolució de dubtes individuals.
Prova de coneixements en finalitzar cada mòdul.


COST 

Col·legiat/a en actiu : 70 €

Col·legiats al fet que van assistir a la xarrada " BURNOUT . LA SÍNDROME D'ESTAR CREMAT" de 25 de març.: 50€

 Persones col·legiades desocupades.: 50€

 a-Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un retribució igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment

Col·legiats/as en altres professions: 138Nota: Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.

Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: formacion@cotsalacant.es o telèfon de formació 609589873.FORMULARI D'INSCRIPCIÓNORMES DE DEVOLUCIÓ:

Fins a quatre dies abans de l'inici del curs, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import del mateix i només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar.NORMAS GENERALES RELACIONADAS CON FORMACIÓN

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info