CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS TEMARI GENERAL 2021 MÒDUL II ( DRET CONSTITUCIONAL I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA, DRET AUTONÒMIC,IGUALTAT)

06.04.2021
                                                                  
 
 
 L'any 2021 la formació en temari general d'oposicions es divideix en dos mòduls que poden cursar-se junts o per separat.

Mòdul I: Dret administratiu i ocupació pública

Mòdul II: Dret constitucional i organització administrativa, dret autonòmic, Igualtat.

El mòdul I s'ha cursat entre gener i març i el mòdul II obri ara la seua matrícula, aquelles persones que hagen cursat el mòdul I tindran prioritat d'inscripció en el mòdul II.Mòdul II: Dret constitucional i organització administrativa, dret autonòmic, Igualtat.

Inici del curs: 21-04-2021
Finalització del curs: 21-07-2021
Núm. d'hores lectives: 42 h. (12 sessions de 3,30h)
Horari: de 16,30h a 20h
Distribució: 12 Classes setmanals.
Calendari:
-          21 i 28 d'Abril, dimecres

-          5 de maig, dimecres

-          11 de maig, dimarts

-          18 de maig, dimarts.

-          25 de maig, dimarts

-          8 de juny, dimarts

-          16 de juny, dimecres

-          30 de juny, dimecres

-          7 de Juliol, dimecres

-          14 de Juliol, dimecres

-           21 de juliol, dimecres

   

Modalitat: Online, a través de webinar en streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions)
ADVERTIMENT: A afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions per part del Col·legi de Treball Social d'Alacant, serà estrictament necessari mantenir activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada.


PROFESSORES:

Mª ANGELES MORAGA GARCIA : Llicenciada en Dret. Professora Associada del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat (Àrea de Dret Constitucional) de la Universitat d'Alacant.

PALOMA CASCALES BERNABEU:  Llicenciada en Dret. Professora Associada de la Universitat d'Alacant, Facultat de Dret. Adscrita al
Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat. Àrea de Dret Constitucional.METODOLOGIA

Curs compost per classes de tres hores i mitja de duració cada sessió.OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA 

Preparació a els/as alumnes/as de la part general que se'ls presentarà en qualsevol procés selectiu (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social).DRET CONSTITUCIONAL I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques, estructura i reforma. Els principis constitucionals. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Garantia i suspensió.

2. La Corona: La seua regulació en la Constitució espanyola. Les Corts Generals. Les Cambres: composició, organització i funcions. Especialment la funció legislativa. El Govern i l'Administració Pública: regulació constitucional. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El Poder Judicial. La regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial. Composició i funcions. El Tribunal Constitucional. Naturalesa, composició i competències.

3. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració Local. Les Comunitats Autònomes.DRET AUTONÒMIC

1. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Qüestions Generals.

2. Institucions de la Generalitat Valenciana: Les Corts, el President o Presidenta de la Generalitat, el Consell. Relacions entre el Consell i les Corts. Altres institucions consultives i de control.

3. Govern i Administració. Els consellers o conselleres. Estatut Personal. L'Administració Pública de la Generalitat. Organització, competència i estructura. Organització territorial de les conselleries. L'Administració institucional de la Generalitat. Responsabilitat dels membres del Consell i de l'Administració Pública de la Generalitat.

4. La llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i de Subvencions: àmbit d'aplicació i hisenda pública de la Generalitat. Els pressupostos de la Generalitat. IGUALTAT

Anàlisi de les normes vigents. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes.MATRÍCULA:

Col·legiat/a en actiu: 210€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:  105€

a.- Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

B.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

c.- Col·legiat/a en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

 

OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:  158€

1-Per a col·legiats/as en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

2- Per a col·legiats/as en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

 

COL·LEGIATS D'ALTRES PROFESSIONS : 275€Nota:

Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social, tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes, sempre que siguen admeses després de realitzar la preinscripció.
Els/as professionals col·legiats/as d'altres professions, hauran de justificar estar col·legiats i al corrent de quotes en el seu col·legi corresponent.


MATRÍCULA: L'11 d'abril finalitzarà el període de preinscripció, després de la mateixa s'anirà confirmant l'admissió als inscrits segons les places existents i els criteris d'admissió. les persones admeses hauran de formalitzar la matrícula i realitzar el pagament una vegada reben el correu d'admissió. 

IMPORTANT: No s'ha de realitzar el pagament fins no rebre la confirmació de plaça per part del col·legi.Prioritat d'inscripció:

1r Alumnes/as que estiguen cursant el CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS TEMARI GENERAL 2021 MÒDUL I.

2n Col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant al corrent de quotes.

3ºCol·legiats en altres col·legis professionals de Treball Social al corrent de quotes.
 
4º altres professionals col·legiats/as.

L'alumne/a ha de tenir en compte que aquest tipus de cursos són de preparació per a les proves, no són cursos d'especialització ni es cursen per a obtenir mèrits i per tant no tenen per què ser baremables en convocatòries d'ocupació pública, per això el col·legi no emetrà certificats de les mateixos.Per a qualsevol consulta hauràs de dirigir-te al correu: alicante@cotsalacant.es o al telèfon de formació 609589873.FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ Normes de devolució de cursos anul·lats pels inscrits:

Fins a quatre dies abans, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import d'aquest.

Només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar. 
 
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info