PREPARACIÓ PER A LA FUNCIÓ PÚBLICA "Serveis socials i prestacions econòmiques" 2021

18.02.2021

                                                                          

 

Inici del curs: 30-3-2021
Finalització del curs: 27-4-2021
Núm. d'hores lectives: 20h
Distribució: Classes setmanals, dimarts de 17.00 a 21.00 h.
Modalitat: Online, a través de webinar en streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions)
ADVERTIMENT: A afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions per part del Col·legi de Treball Social d'Alacant, serà estrictament necessari mantenir activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada.


CONTINGUTS:

BLOC I: El sistema de Serveis Socials.

30 març

Benestar social i Serveis Socials. Evolució històrica: formes de provisió i etapes. Debat sobre prioritats dels Serveis Socials **enEspaña en l'actualitat.

La Política Social en la Constitució Espanyola. Drets socials. Desenvolupament d'aquests.6 abril

Model de Serveis Socials a Espanya. Organització i distribució de competències a nivell estatal, autonòmic i local.

Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.13 abril                                                         

Contingut dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana. Atenció primària i secundària. Serveis bàsics i específics.

Tipologia de prestacions. Catàleg i cartera de prestacions.

El finançament en matèria de Serveis Socials.BLOC II: Serveis Socials Municipals.

20 abril

Els Centres Socials Municipals. Elements i funcionament.

Els equips municipals de Serveis Socials. El Treballador Social en els Centres Socials Municipals. Perfils professionals i funcions en el marc de la seua activitat. El professional de referència.

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials.BLOC III: Prestacions econòmiques.

27 abril

La Renda Valenciana d'Inclusió.

Prestacions econòmiques. Regulació. Classes, objectius i funcions.Total hores curse 20 h. PROFESSOR:

MANUEL A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, COL·LEGIAT Núm. 765

FUNCIONARI DE CARRERA  DES DE L'ANY 2010. TREBALLADOR SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS GENERALS DE L'AJUNTAMENT D'ALACANT.

EXPERIÈNCIA PRÈVIA DE 12 ANYS EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR (VIH/SIDA, ADDICCIONS, MINORIES ÈTNIQUES, PERSONES MIGRADES, PARKINSON).METODOLOGIA

Curs compost per classes de quatre hores de duració cada sessió, amb un descans en la meitat de 20-30 minuts.
 

OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA 

Formar a els/as alumnes/as en un dels mòduls de contingut més importants de qualsevol temari present en els processos selectius (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social).Col·legiat/a en actiu: 100 €

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%: 50 €

a.- Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%: 75 €

1-Per a col·legiats/as  en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

2- Per a col·legiats/as  en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

 

Nota: Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.


L'ingrés del pagament hauràs de fer-lo Ingressant-lo en BANKINTER amb el concepte "curse OPOSICIONS PRESTACIONS":

BANKINTER ÉS 53 0128 0630 5401 0008 8436MATRÍCULA: De el  18 al 28 de febrer preinscripció , a partir d'aquesta data es contactarà amb els/as admesos/as perquè formalitzen la matrícula entre el 2  i el 14 de març a les 14h o fins que es completen les places. 


Prioritat d'inscripció:

1r Alumnes/as que  esten cursant els curse CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS TEMARI GENERAL 2021 MÒDUL I o CURS DE PREPARACIÓ D'ACCÉS A la FUNCIÓ PÚBLICA, TEMARI ESPECÍFIC ( INTERVENCIÓ EN DIFERENTS ÀMBITS)”.

2n Col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant al corrent de quotes.

3ºCol·legiats en altres col·legis professionals de Treball Social al corrent de quotes.


L'alumne/a ha de tenir en compte que aquest tipus de cursos són de preparació per a les proves, no són cursos d'especialització ni es cursen per a obtenir mèrits i per tant no tenen perquè ser baremables en convocatòries d'ocupació pública, per això el col·legi no emetrà certificats de les mateixos.FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ 


Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: gestionalicante@cgtrabajosocial.com o al telèfon de formació 609589873.

 

NORMAS GENERALES RELACIONADAS CON FORMACIÓN

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info