INSTÀNCIA GENERAL

Farcida per favor aquest formulari amb la finalitat que puguem gestionar la teua sol·licitud.

*
*
*
*
*Torne a introduir l'email per a confirmar
Només si correspon
*
*
*
*
*
*Descriu breument el motiu de la teua consulta.
*Resumeix breument la consulta que desitges realitzar en relació al motiu d'aquesta.

Documentació complementària

Puge ací qualsevol document que complemente la seua sol·licitud

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Col·legi tinga subscrit l'oportú contracte d'encarregat de tractament, amb la finalitat de complir amb la sol·licitud efectuada pel titular de les dades personals. La falta de posada a la disposició de la informació de caràcter personal en favor dels encarregats de tractament suposarà la impossibilitat de complir amb el requeriment del titular.

- Termini de conservació: Les dades seran objecte de tractament pel responsable mentre es mantinga la relació col·legial, si bé el responsable del tractament es reserva el dret a conservar-los durant els terminis legals establits en la normativa tributària i administrativa, així com els previstos en les normes processals a l'efecte de reclamacions i atenció o interposició d'accions legals.

- Drets: Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació escrita o correu electrònic: cotsa@cotsalacant.es

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info