FORMULARI DE SOL·LICITUD CESSIÓ O LLOGUER SALA

 
Per favor, emplena aquest formulari de sol·licitud si aquestes interessat/a en alguna de les nostres sales, valorarem la teua sol·licitud i contactarem amb tu a través del correu que ens facilites amb la finalitat d'informar-te de si ha sigut aprovada i els passos a seguir per a formalitzar la mateixa.
 

Dades del sol·licitant

Col·legiat/
Persona física o jurídica
Associació o fundació
Dades de la persona responsable durant l'activitat

Encabezado2 01

Dades de l'activitat:
Per favor consulta els horaris d'atenció al públic del COTSA
*Assenyala l'hora d'inici i de fi de l'activitat
*Per favor, tingues en compte la capacitat de les sales establida en les normes
*
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

En compliment de l'article 13 del Reglament UE 206/679, del Parlament Europeu i del Consell, i de l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, posem en el seu coneixement la següent
 
 
 
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
 
 
Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT, CIF Q0369002-A, Carrer Pintor Murillo 27-29 *entlo 03004, Alacant.
 
Finalitat del tractament: Gestió de la cessió de sales del *COTSA.
 
Legitimació:    Art. 6.1 b) *RGPD.- Execució de contracte
Art. 6.1 c) *RGPD.- Tractament necessari per a compliment d'obligació legal aplicable al responsable
 
Art. 6.1 e) *RGPD.- Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
 
Destinataris: La informació personal recopilada serà tractada únicament pel responsable del tractament.
 
Termini de conservació: Les dades relatives a imatge i veu no seran objecte d'enregistrament ni emmagatzematge. Les dades personals recopilades per a l'organització i gestió de desenvolupament de l'Assemblea corresponen a informació personal del col·legiat/al fet que ja obra en disposició del responsable amb anterioritat, per la qual cosa seran emmagatzemats mentre es mantinga vigent la relació col·legial, sense perjudici dels terminis de conservació substantius i processals legals habilitats a aquest efecte de compliment d'obligacions legals de caràcter administratiu i d'atenció o interposició de reclamacions judicials o extrajudicials.
 
Cessió de dades: No es preveu cessió ni transferència internacional de dades alguna.
 
Drets: Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant escrit dirigit al responsable o per email: cotsa@cotsalacant.es , acompanyant en tots dos casos documente identificatiu. També podrà exercir el seu dret enfront del Delegat de Protecció de Dades en l'email dpd@cotsalacant.es
 
Reclamacions: Pot interposar reclamació davant l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament de les seues dades personals no és ajustat a Dret.
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info