Comissió Deontològica

La Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant és un òrgan col·legiat de naturalesa consultiva i assessora en els aspectes relacionats amb l'exercici de la professió des de la perspectiva de la deontologia professional, atesos els valors i principis del Codi Deontològic de la professió.

Es regeix pel que es disposa en el Reglament de la Comissió deontològica del Col·legi. En tot el no previst i regulat expressament en el Reglament, s'estarà al que es disposa en els Estatuts del Col·legi Oficial i la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, vigent en el moment, especialment en matèria d'òrgans col·legiats.

La Comissió està formada per persones col·legiades amb àmplia trajectòria professional, actualment formen part de la mateixa els següents membres:

Mercedes Sirvent Moya           Nº col·legiació: 02/239

Marta Salazar Fernández        Nº col·legiació: 02/413

Ana Sabroso Cetina                 Nº. col·legiació: 02/829

Emiliano Ramirez García         Nº col·legiació: 02/1057

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info