“NOVES MIRADES EN SALUT MENTAL. ACOMPANYAMENT DES DEL SOCIAL”

08.09.2021

 

 

Dates i horaris del curs:2,4,9,11,16 de novembre 2021 . Dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 h    
HORES LECTIVES: 20H
Modalitat: virtual a través de la plataforma MEET
Lloc: Es realitzarà a través de la plataforma virtual MEET del col·legi per videoconferència en directe amb el professor que permet la interacció en temps real amb aquest i amb la resta d'alumnes/as, la documentació del curs es penjarà en la plataforma Moodle del col·legi.
 Requisits tècnics: Connexió a internet, ordinador amb micròfon i altaveu i càmera (opcional).
 
 
TERMINI DE MATRÍCULA:Fins al  12 de  octubre   a les 14h
 
Una vegada cobert el mínim de places per a la realització del curs s'anirà notificant a les persones inscrites per rigorós ordre d'inscripció la manera i terminis per a formalitzar la matrícula.
 
 
 
METODOLOGIA
 
La proposta és teòric pràctica amb la participació de persones expertes per experiència en  salut mental.
 
20h: 5 sessions de 4 hores
 
 
 
PROFESSORAT:
 
OFELIA VILLAESCUSA GIL *Nº COL 986. TREBALLADORA SOCIAL. FUNCIONÀRIA DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT. CAP UNITAT CENTRE DE DIA CENTRE DR. ESQUERDO.
 
PROFESSORA ASSOCIADA DE TREBALL SOCIAL. UNIVERSITAT D'ALACANT.
 
ANGELES CONSUELO LLORCA PÉREZ. EDUCADORA SOCIAL. FUNCIONÀRIA DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT. CENTRE DE DIA DEL CENTRE DR. ESQUERDO.
 
ANA BELÉN MARTÍNEZ GÓMEZ. TERAPEUTA *GESTALT I INTEGRADORA. PSICÒLOGA DEL CENTRE DE DIA DEL CENTRE DR. ESQUERDO. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT.
 
 
 
JUSTIFICACIÓ:
 
El treball social és una disciplina fonamental en l'àmbit de la salut mental, i dins dels equips professionals. Atés que la nostra professió s'ha d'exercir de manera integral, preventiva i continuada, posant com a eix fonamental a la persona i el seu context, resulta summament important, que els/as professionals del TS independentment del context professional i institucional on exercisca les seues funcions, tinguen formació en salut mental. 
 
En qualsevol circumstància i especialment en temps de pandèmia, on l'acompanyament i *intervenciónes actuals amb col·lectius vulnerables està en dubte, es fa imprescindible humanitzar les respostes als problemes socials emergents, personalitzant-les i allunyant-nos de contextos tendents a la patologització.
 
La salut mental és cosa de tots i totes.
 
 
 
OBJECTIUS:
 
Ampliar la mirada sobre aspectes fonamentals en salut mental: sensibilitzar i informar.
Facilitar informació sobre els principals referents normatius i estratègics en l'àmbit de la salut mental.
Presentar diferents alternatives d'acompanyament.
Afavorir un espai de reflexió i debat entre els/as professionals de l'àmbit del treball social. Importància del treball en equip.
Informar de la xarxa de recursos de la C. Valenciana per a l'atenció sociosanitària.
Compartir experiències en 1a persona.
 
 
CONTINGUTS
 
 
2 DE NOVEMBRE: 4 hores.
 
Què és salut mental?  Reflexions sobre els manuals diagnòstics. Teoria de la inclinació i mentalització. Respostes humanes a les adversitats en la infància.
 
 
 
4 DE NOVEMBRE: 4 hores.
 
La biologia com a mediadora en la nostra història vital. Construcció de l'aparell psíquic (ment) i estratègies de supervivència (“símptomes”).
 
 
 
9 DE NOVEMBRE: 4 hores.
 
Marc estratègic i normatiu en salut mental. Capacitació.
 
 
 
11 DE NOVEMBRE: 4 hores.
 
Recorregut pels diferents models en salut mental: des del model mèdic al social. Diferents models d'atenció: recuperació, *PCP, …
 
Xarxa de recursos d'atenció a les persones amb problemes de salut mental.
 
 
 
16 DE NOVEMBRE: 4 hores.
 
Introducció a l'acompanyament terapèutic a persones amb sofriment psíquic. Estigma en salut mental. Experiències en primera persona.
 
 
 
MATRÍCULA:
 
 
Col·legiat/a en actiu: 100€
 
OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:   50€
 
a.- Col·legiat/a en desocupació que no perceben prestació per desocupació.
 
b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .
 
c.- Col·legiat/a en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .
 
 
 
OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:   75€
 
1-Per a col·legiats/as en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .
 
2- Per a col·legiats/as en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

 
 
 
Nota:
 
Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social i les persones col·legiades en  altres/as  Col·legis Professionals associats a Unió Professional d'Alacant, tindran dret al preu del curs establit en l'opció " col·legiat/a en actiu", sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a contactar amb l'àrea de formació:
 
 Correu: formacion@cotsalacant.es
 
Telèfon: 609589873.
 
 
 
NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info