Curse Elaboració d'informes pericials per a l'avaluació social i familiar

07.05.2021

Fonamentació de l'acció formativa:

Els col·legis de la Comunitat Valenciana, en comú acord amb la Conselleria de Justícia, adquirim el compromís d'oferir formació especialitzada, per a la realització d'informes pericials, amb la finalitat d'oferir una resposta ràpida als problemes d'acumulació dels jutjats de família.

Després de la signatura d'un conveni de Col·laboració formatiu entre la Generalitat Valenciana i els tres Col·legis Professionals en la nostra Comunitat i la inclusió d'un espai en el **Boperit específic per a perits especialitzats en informes pericials soci-familiars, es planteja aquest nou curs homologat per Conselleria, amb la finalitat que tots/as els/as professionals interessats/as a formar part d'aquesta especialitat l'any 2022, puguen accedir a la mateixa finalitzada aquesta formació , sempre que complisquen la resta de requisits del torn.

Aquells/as que opten per no realitzar-la però seguisquen interessats a formar part dels torns dels col·legis, podran fer-ho sempre que complisquen amb les condicions específiques de cada torn, sent inscrits/as en l'especialitat general de perit treballador social.Modalitat:

Videoconferència en temps real: 62 hores a través de la plataforma Webex, Zoom o similar, l'alumnat haurà d'assistir a les sessions online en els horaris i dies indicats.

Teleformació: 38 hores a través de la plataforma Moodle o similar. L'alumnat, usant els materials facilitats pel professorat, a través de la plataforma, gestionarà el seu temps d'estudi i el de realització d'exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d'aprenentatge establits.

Data d'inici: 2 de juny

Duració: des del 2 de juny fins al 21 de desembre de 2021.  Consultar el calendario de las sesiones haciendo clic aquí

Termini d'inscripció: del 10 al 18 de maig

Núm. hores: 100h

Idioma: espanyol

Dirigit a: Treballadores i treballadors socials col·legiats de Castelló, València i Alacant, que vulguen formar part de l'especialització en informes pericials soci-familiars del torn de peritatge i funcionaris/as Treballadors/as Socials del IML col·legiats/as que estiguen prestant servei en els Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana.

Requisits d'accés:

Col·legiats/as que pertanyin al torn de perits dels col·legis d'Alacant, Castelló o València l'any 2021.
Col·legiats/as que no formin part del torn 2021, però hagin pertangut al torn de perits dels col·legis d'Alacant, Castelló o València en anys anteriors .
Col·legiats/as en els col·legis d'Alacant, Castelló i València que sense haver pertangut al torn de perits comptin amb una formació en peritatge social d'almenys 30h
 Treballadora social o treballador social que exerceixi en el IMLPreu:
 120€ Treballadors/as Socials dels col·legis d'Alacant, València o Castelló

Continguts: consultar aquí

Metodologia: Les classes s'impartiran online. D'una banda, s'impartiran classes per videoconferència i la comunicació amb l'alumnat respecte al lliurament i avaluació de tasques es realitzarà via **Moodle.

Avaluació: El sistema d'avaluació serà contínua i consistirà en el lliurament de tasques per cada unitat temàtica i un examen al final de cada mòdul, tipus test, que versarà sobre els temes exposats en classe.

Equip docent:

Mayka Sánchez Cervera. Treballadora Social Forense. Unitat de Valoració Forense Integral. IMLyCF València
Rafael Alcázar Ruiz. Treballador Social  Forense en l'Institut de Medicina legal i Ciències Forenses d'Alacant
Raquel Luisa Alonso García. Treballadora Social Forense. Unitat de Valoració Forense Integral. IMLyCF València
Raquel Campos Cristobal. Doctora en Dret. Professora de Dret Penal i Fonaments Jurídics en la Universitat Catòlica de València (UCV) i en la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)
Soraya Molina Cinquè. Treballadora Social Forense. Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses d'Alacant
Inés Sánchez Endrina. Treballadora Social Forense. Unitat de Valoració Forense Integral. IMLyCF València
Forma de pagament:

El pagament del curs ha de realitzar-se per transferència bancària al núm. de compte LA CAIXA ES32 2100 2764 7002 0002 3012 indicant en concepte el “nom del curs i del/l'alumne/a”.

Per a fer efectiva la matrícula del curs, és necessari adjuntar el justificant de pagament, en format PDF o imatge.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ:

Si eres treballadora social col·legiada o treballador social col·legiat: pincha aquí para inscribirte
Si eres treballadora social o treballador social i exerceixes en el IML:pincha aquí para inscribirte

IMPORTANT:  Si no compleixes amb els requisits d'accés, però vols formar-te a través d'aquest curs en peritatge per a poder accedir l'any vinent al torn de perits t'aconsellem que t'inscriguis en el curs sense fer el pagament, on hagis de pujar el resguard puja un document en blanc i així , si quedessin places lliures tindries opció a accedir al mateix i se't demanaria que formalitzessis la matrícula.

L'alumnat es compromet a comptar amb connexió wifi, micròfon i càmera, ja que, a afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions, serà estrictament necessari mantenir activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la sessió.

Normes generals dels cursos de formació del COTSV:  consultar aquí

Curs homologat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, Direcció General de Funció Pública. IVAP.

ACTIVITAT REALITZADA A l'EMPARA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A través DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE TREBALL SOCIAL DE CASTELLÓ, VALÈNCIA I ALACANT PER A la FORMACIÓ CONTÍNUA DE TREBALLADORS/AS SOCIALS EN MATÈRIA D'ELABORACIÓ D'INFORMES PERICIALS SOCI-FAMILIARS.

Organitzadors:

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info