PERSONES MENORS D'EDAT I ÚS DESADAPTÁTIU DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ LA COMUNICACIÓ I L'OCI (avaluació, detecció precoç, prevenció i intervenció terapèutica)

18.08.2021

                                                                                                                                               

 
CURS COMPLET AMB LLISTA D'ESPERA!!
 
Data d'inici: 15 de setembre de 2021  
 
Calendari: 15,22,29 sept, 6 i 13 octubre
 
Duració: 20h lectives.
 
Horari: Matins de 10 a 14h
 
 
 
FORMAT:En línia PLATAFORMA MEET
 
Es realitzarà a través de la plataforma virtual MEET del col·legi per videoconferència en directe amb els/as professors/as el que  permetrà la interacció en temps real .
 
Requisits tècnics: Connexió a internet, ordinador amb micròfon i altaveu i càmera .
 
 SISTEMA D'AVALUACIÓ: 
L'avaluació del curs vindrà marcada per la participació en les sessions i l'assistència d'almenys a un 80% del total de les hores.
Per a la justificació de faltes d'assistència, l'alumne haurà de fer arribar a l'organització el document justificatiu de la mateixa que haurà de ser per malaltia, defunció d'un afí , incompatibilitat laboral o causa major.
 
DIRIGIT A:
 
Dirigida a qualsevol persona que compte amb una titulació que habilite per a intervindre professionalment en l'atenció a la infància i l'adolescència en els àmbits de prevenció, protecció, participació o sensibilització. Per conveni, es reservarà la meitat de les places per a professionals de disciplines diferents a la del col·legi organitzador.
 
 
 
COL·LEGI ORGANITZADOR: Col·legi de Treball Social d'Alacant
 
 
 
CONTINGUTS:
 
 
TIC,S I PERSONES MENORS  
PREVENCIÓ ESCOLAR.
PREVENCIÓ FAMILIAR EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.
ADDICCIONS TECNOLÒGIQUES, CONCEPTE, AVALUACIÓ I PAUTES PREVENTIVES 
CLICKEANDO: TALLER DE BON ÚS DE LES TECNOLOGIES.
PROTOCOL ESCOLAR. IDENTIFICACIÓ I RECOMANACIONS. 
ASSISTÈNCIA TERAPÈUTICA  .
LEGISLACIÓ I REPERCUSSIONS JUDICIALS. 
 
 
PROFESSORS:
 
Antonio Enrique Castaños Monreal. Psicòleg general sanitari, expert en addiccions, Director del Centre de Dia “Vida Lliure”, d'atenció a les addiccions comportamentals, coautor de diverses publicacions i procediments preventius.
 
Mariano Chóliz Montañes. Psicòleg, Catedràtic de la Universitat de València . Autor de nombroses publicacions i instruments relacionats amb el contingut del curs.
 
Marta Marcos Moliner. Psicòloga sanitària de la Unitat d'Investigació del Joc i Addiccions Tecnològiques de València. Autora de nombroses publicacions i instruments relacionats amb el contingut del curs.
 
Amparo Luján Barrera. Psicòloga,  investigadora especialista en addiccions tecnològiques en la Universitat de València (UV). 
 
Daniel Lloret Anar-los. Doctor en Psicologia, professor contractat doctor de la Universitat Miguel Hernández, autor de nombroses publicacions i instruments relacionats amb el contingut del curs.
 
Víctor Cabrera Perona. Doctor en psicologia, professor de la Universitat Miguel Hernández, autor de nombroses publicacions i instruments relacionats amb el contingut del curs.
 
José Gabriel López Carmona, Advocat, coautor de diversos estudis i publicacions relacionats amb la temàtica legislativa i jurídica del curs.
 
 
 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
 
Les places són limitades. El formulari es tancarà una vegada s'hagen completat les places disponibles per al curs. Emplenar el formulari no garanteix l'accés a aquesta. Les persones inscrites hauran d'esperar a rebre un correu en l'adreça que indiquen en el formulari confirmant la seua admissió o la seua inscripció en la llista d'espera
 
 
Ordre d'admissió serà:
 
Tindran prioritat per a participar les persones col·legiades en algun dels col·legis professionals participants en el conveni de formació, respecte de les no col·legiades.
 
Els qui desenvolupen activitats professionals directament relacionades amb l'objecte del curs.
 
Finalment, s'atendrà l'ordre de recepció de les sol·licituds.
 
En els cursos especialitzats, atenent interés interdisciplinari, es reservarà la meitat de les places per a professionals de disciplines diferents a la del col·legi organitzador. No obstant això, si la demanda no fora suficient per a cobrir aquest contingent, les places sobrants podran adjudicar-se seguint els criteris generals.
 
 
Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: formacion@cotsalacant.es o al telèfon 609589873
 
 
 
 
NORMES D'ASSISTÈNCIA EN LA FORMACIÓ VIRTUAL IMPARTIDA PEL COL·LEGI
 
Modalitat: En línia, a través de webinar en streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions).
 
ADVERTIMENT: A afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions per part del Col·legi de Treball Social d'Alacant, serà estrictament necessari mantindre activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada.
 
 
 
 
FORMULARI DE MATRÍCULA    (CURS COMPLET AMB LLISTA D'ESPERA!!)
 
 
 
Activitat realitzada a l'empara del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat valenciana,  el Col.legi Oficial d´educadors i educadors socials de la Comunitat Valenciana, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, en l'exercici 2021.
 
Aquesta activitat aquesta finançada mitjançant una subvenció per la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

                                    

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info