CURS D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL EN EMERGÈNCIES I URGÈNCIES SOCIALS 2021

18.02.2021

                                                                                    

 

La greu situació en la qual ens veiem immersos a nivell professional  com a conseqüència del COVID 19, ens fa pensar avui més que mai en la necessitat de facilitar als col·legiats/as cursos com aquest. Després de l'èxit de l'anterior convocatòria, plantegem un nou curs.El curs es realitzarà del 4 d'abril al 3 de juny de 2021.

Núm. d'hores lectives: 100 h

Modalitat: Tele formació (A través de la plataforma Moodle o similar. L'alumne/a usant els materials facilitats pel professor/a, a través de la plataforma , gestionarà el seu temps d'estudi i el de realització d'exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d'aprenentatge establits pel professor/a).


TERMINI DE MATRÍCULA: Del 18 de febrer al 18 de març a les 14h


OBJECTIUS:

Capacitar als professionals intervinents per a ajudar psicosocialment a víctimes i facilitar l'afrontament de crisi.
Dotar als professionals del Treball Social d'eines bàsiques per a la intervenció en Emergències Psicosocials.
Aconseguir que els professionals manegen adequadament les reaccions que pateixen les víctimes d'Emergències Socials així com els recursos de suport.METODOLOGIA:

El curs compta amb un total de 10 temes totalment actualitzats i aplicats a la intervenció del Treballador/a Social. El docent guiarà als alumnes/as durant el curs donant atenció especialitzada a qualsevol alumne/a amb més necessitats formatives. El curs comptarà amb el desenvolupament teòric dels temes i el feedback docent, la participació en el fòrum i l'examen corresponents a cada tema.

La formació es realitzarà utilitzant la plataforma de formació Moodle. Cada tema comptarà amb un apartat teòric, un qüestionari o cas pràctic i un fòrum per a la discussió sobre el contingut..

La metodologia del curs serà adaptada a l'alumnat. El curs cobreix tots els continguts bàsics, però que fa referència a lectures complementàries o vídeos de youtube, en cas que l'alumne/a desitge ampliar els seus coneixements. Cada setmana s'obrirà un fòrum on l'alumne/a podrà exposar dubtes al docent i el docent podrà aclarir continguts. Si l'alumne/a ho desitja podrà comunicar-se directament amb el docent a través de correu electrònic per a aclariment de continguts o dubtes

Cada tema comptarà amb un qüestionari tipus test. L'alumnat haurà de superar un 80% de les preguntes en el qüestionari per a superar aquest tema. A més, el curs compta amb un cas pràctic que l'alumne/a haurà de superar per a aprovar el curs.
PROFESSOR:

Dimas David López Esparrell – Diplomat en Treball Social per la Universitat de Granada. Col·legiat 2051. Postgrau en Docència de la pràctica professional del Treball Social (Teesside University, Regne Unit) i Especialista Universitari en Suport Psicosocial en Situacions d'Emergència (Universitat de València).

Ha realitzat diferents publicacions en revistes científiques sobre la matèria com, per exemple, la revestisca Documents de Treball Social (Col·legi de Treball Social de Màlaga) o TSDifusión (Col·legi de Treball Social de Màlaga). També ha impartit cursos sobre emergències i urgències socials de forma presencial i a distància en diferents institucions, com a Col·legi de Treball Social de Màlaga, Col·legi de Treball Social de Cadis, Col·legi de Treball Social de Badajoz, Col·legi Treball Social d'Astúries o Facultat de Treball Social de la Universitat de Granada.

Ha sigut membre de diferents equips d'emergències socials a Espanya, com, per exemple, l'Equip de Resposta Immediata (ERIE) de AHI de Creu Roja Espanyola.

Actualment, treballa en un Equip d'Emergència Social per a persones sense llar en el nord-oest d'Anglaterra. On també col·labora amb la Facultat de Treball Social com a Educador de la Pràctica professional externa per a 3 Universitats ensenyant a alumnes/as de segon curs de Treball Social durant les seues pràctiques professionals.CONTINGUTS

El curs té una duració total de 100 hores i compta amb el següent temari.


Tema 1: Marc legislatiu i conceptual

Tema 2: Intervencions, Prestacions i Models d'Intervenció de les Emergències Socials

Tema 3: El Treball Social en les Emergències Socials i equips intervinents

Tema 4: Els Primers Auxilis Psicosocials

Tema 5: Comunicació

Tema 6: El duel

Tema 7 Conductes d'autolesió i suïcidi

Tema 8 Subvencions per a pal·liar les repercussions de les Emergències Socials i atenció als mitjans de comunicació

Tema 9 Intervenció davant l'Emergència Social del COVID-19

Tema 10 – Cas pràctic final.


El curs compta amb un total de 10 temes totalment actualitzats i aplicats a la intervenció del Treballador/a Social. El docent guiarà als alumnes/as durant el curs donant atenció especialitzada a qualsevol alumne/a amb més necessitats formatives.El preu del curs:

Col·legiat/a en actiu: 110€

Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació: 90€

b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un retribució igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

Col·legiats/as d'altres professions: 175 €

Nota: Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.

L'ingrés del pagament hauràs de fer-lo Ingressant-lo en BANKINTER amb el concepte "curse "EMERGECIAS"

BANKINTER ÉS 53 0128 0630 5401 0008 8436FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


El termini de matriculació finalitzarà el dia  25 DE MARÇ a les 14h

Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: gestionalicante@cgtrabajosocial.com o al telèfon de formació 609589873.
NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info