CURSE INTERVENCIÓ SOCIAL EN LA VULNERABILITAT ENERGÈTICA. AEIOLUZ

14.01.2021

                                                     

 

Valoració de la satisfacció en anterior convocatòria : 9,6 sobre 10.

“Si es fera una segona edició m'apuntaria, ha sigut un curs molt instructiu,

pràctic i divertit, m'ha agradat molt, tant el tema tractat com els professors”.

“Tot ha sigut molt fàcil de comprendre i amè. Han donat eines de treball molt útils”.

“El curs ha superat les expectatives inicials sobre aquest. No estaria mal una

segona edició i poder poder ampliar coneixements en la matèria. Molt amè i pràctic”.

 

 

Data de realització

 MARÇ (dilluns i dimecres)

Dilluns 1

Dimecres 3

Dilluns 8

Dimecres 10

Dilluns 15

Núm. d'hores: 20h.

Horari 16.30 a 20.30

Lloc de realització a través de la plataforma  Zoom de Aeioluz.

Dirigit a persones col·legiades i especialment:

 . Equips tècnics de serveis socials municipals col·legiats

. Treballadors/as socials d'entitats del Tercer Sector col·legiats/asOBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA

Conscienciar als tècnics de SS.SS. del seu paper en la Transició Energètica.

2. Formar sobre el mercat elèctric, la Vulnerabilitat energètica i el dret a l'Energia.

3. Ampliar les capacitats i competències dels equips tècnics de serveis socials amb eines d'intervenció especialitzada en Vulnerabilitat Energètica.

4. Optimitzar les pròpies factures i guanyar en eficiència energètica en les llars dels participants com a experiència d'aprenentatge.

5. Aplicar aquests coneixements a la intervenció social.

6. Ampliar el repertori de respostes institucionals davant les sol·licituds d'ajuda de pagament de subministraments. Racionalitzar aquestes ajudes.

7. Defensar i aportar des de l'espai de treball des de Serveis Socials en els plans energètics que s'inicien en els municipis.CONTINGUTS

Sessió 1.-Presentació de participants i objectius de continguts

Expectatives professionals/personals

Nou model energètic per què?

Alimentació, habitabilitat, transport. NZEB.

Economia domèstica sostenible, despeses variables.

Efectes del Covid -19Sessió 2.-Ús responsable de l'energia

Factura de la llum. Contractació

Factura de gas. Contractació Gas natural o bombona.

Factura de l'aigua. Cicle integral de l'aigua.

Factura TICS. Contractació.Sessió 3.- Visió general de la gestió de subministraments en la llar. Estalvi i eficiència.

Micromedidas passives i actives d'estalvi i eficiència en llars (especial incidència en llars vulnerables).

Aïllament

Climatització

Grans Electrodomèstics

Il·luminació

Xicotets electrodomèstics

Consums fantasmaSessió 4.- Conceptualització de la Vulnerabilitat energètica. Causes i conseqüències.

Possibilitats des de la Intervenció social en la Vulnerabilitat energètica

Dret a l'energia

Intersecció amb altres sistemes de Benestar social.

Organismes i aliats naturals en els Plans municipals de lluita contra la Vulnerabilitat energètica. Mapa de recursos.

Repercussions econòmiques.

Plans municipals d'actuació contra la Vulnerabilitat energètica.

Plans en les organitzacions contra la Vulnerabilitat energètica (tercer Sector).Sessió 5.-Mercat elèctric. Energies renovables.

Autoproveïment compartit social

Un altre model econòmic. Desenvolupament Sostenible.

Casos d'èxit

Intercanvi d'experiències.

Conclusions

AvaluacióMETODOLOGIA

Curs eminentment pràctic i participatiu on l'alumnat aprèn a partir de la seua pròpia experiència i dels seus assoliments aconseguits.

Agrupem els estalvis estimats i recopilem les millores que s'han dut a terme en els propis domicilis de les persones participants i retornem així un càlcul agrupat d'estalvi econòmic i de reducció d'emissions que comporta només la formació per si mateixa.

Avaluació i feed back continu de les sessions, possibilitat de consulta de dubtes i comunicació entre sessions.

Càlcul d'estalvi en les ajudes d'emergència de pagament de subministraments en el municipi si es posen en marxa accions.

El curs és acompanyat per material didàctic i una guia d'intervenció social en Vulnerabilitat Energètica des de Serveis Socials.EQUIP DOCENT:

Equip docent AeioLuz

Nuria Baeza Roca. Treballadora Social col·legiada núm. 1434

Preu del curs:


Col·legiat/a en actiu 100€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:  50€

a.- Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%: 75€

1-Per a col·legiats/as  en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

2- Per a col·legiats/as  en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

 
 Col·legiats d'altres professions.   200€

             
Nota: Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.

L'ingrés del pagament hauràs de fer-lo Ingressant-lo en BANKINTER amb el concepte "curse Vulnerabilitat energètica" :

BANKINTER ÉS 53 0128 0630 5401 0008 8436FORMULARI D'INSCRIPCIÓ   (si estàs interessat contacta amb nosaltres 609589873)

El termini de matriculació finalitzarà el dia  18 de febrer a les 14h o en el moment que es cobrisquen les places

Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: gestionalicante@cgtrabajosocial.com o al telèfon de formació 609589873.Normes de devolució de cursos anul·lats pels inscrits:

Fins a quatre dies abans, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import d'aquest.

Només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar. 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info