PREPARACIÓ PER A LA FUNCIÓ PÚBLICA "Serveis socials i prestacions econòmiques".

01.08.2019

!COMPLET!

Inici del curs: 15-10-2019
Finalització del curs: 26-11-2019
Núm. d'hores lectives: 28h
Distribució: Classes setmanals , dimarts de 17.00  a 21.00 h   
Modalitat: Presencial.
Lloc: Sedi Col·legi C/ General **Elizaicin 9, entl. Alacant.


PROFESSOR:

 MANUEL A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, COL·LEGIAT Núm. 765

FUNCIONARI DE CARRERA. TREBALLADOR SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS GENERALS. AJUNTAMENT D'ALACANT. UNITAT D'EMERGÈNCIA I INCLUSIÓ SOCIAL DEL CENTRE SOCIAL 3. DES DE L'ANY 2010.EXPERIÈNCIA PRÈVIA DE 12 ANYS EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR (VIH/SIDA, ADDICCIONS, MINORIES ÈTNIQUES, PERSONES MIGRADES, PARKINSON).


METODOLOGIA

Curs compost per classes de quatre hores de durada cada sessió, amb un descans en la meitat de 20-30 minuts.


OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA 

Preparació a els/as alumnes/as en un dels continguts mes importants de qualsevol temari present en els  processo selectius (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social).


CONTINGUTS:

El sistema de Serveis Socials. 16h

Benestar social i Serveis Socials. Evolució històrica. Plantejaments actuals.

La Política Social en la Constitució Espanyola. Drets socials. Desenvolupament de els mateixos.

Model de Serveis Socials a Espanya. Organització i distribució de competències a nivell estatal, autonòmic i local.

Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

Contingut dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana. Atenció primària i secundària. Serveis bàsics i específics. Catàleg i cartera de prestacions.

El finançament en matèria de Serveis Socials.


Serveis Socials Municipals. 4h

Els Centres Socials Municipals. Estructura. Objectius i funcionament.
Els equips municipals de Serveis Socials. El Treballador Social en els Centres
Socials Municipals. Perfils professionals i funcions en el marc de la seva activitat.
El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials.
El Servei d'Ajuda a domicili. Destinataris. Finalitat i objectius. Modalitats de prestació.


Prestacions econòmiques.8h

La Renda Valenciana d'Inclusió.
Prestacions econòmiques. Regulació. Classes, objectius i funcions.
Pensions     no     contributives.     Requisits.     Normativa     reguladora.                     Gestió                      i reconeixement del dret.


MATRÍCULA:

Col·legiat/a en actiu 140€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%: 70€

a.- Col·legiat/a o precolegiado/a en desocupació  en el moment de la matricula, que no percebin prestació per desocupació.

B.- Col·legiat/ha o precolegiado/a en desocupació en el moment de la matricula, que percebin una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

c.- Col·legiat/a o precolegiado/a en actiu en el moment de la matricula,que percebin un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.


OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:  105€

1-Per a col·legiats/as o precolegiados/as en actiu en el moment de la matricula,que percebin un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

2- Per a col·legiats/as o precolegiados/as en desocupació en el moment de la matricula,que percebin una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

No col·legiat. 205€


PERÍODE DE MATRÍCULA: De el 1 d'agost al 15 de setembre o al moment en què es cobreixin les places.

Com em matriculo?

Per a poder matricular-te hauràs d'emplenar el FORMULARI 

2. Una vegada que revisem la teva sol·licitud ,  t'enviarem un email comunicant-te  si tens plaça  o estàs en llista d'espera.

3. Si et confirmem que comptes amb plaça hauràs de formalitzar la matrícula seguint les instruccions que et facilitarem  per email.Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: gestionalicante@cgtrabajosocial.com o al telèfon 965214763 en els següents horaris:

Dimarts de 10,00h a 14,00h i de 17,00h a 20,30h.

Dimecres de 10,00h a 14,00h i de 17,00h a 20,30h.

Dijous de 17,00h a 20,00h. 

Beques:

El col·legi sortejarà entre els col·legiats/as matriculats que hagin abonat la matrícula abans de l'inici del curs una beca del 50% per a col·legiat/a en actiu i una beca del 100% per a un col·legiat/al fet que hagi accedit a través de les opcions A o B.


Prioritat d'inscripció:

1r Col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant al corrent de quotes.

2n Precolegiados/as en el Col·legi d'Alacant al corrent de quotes.

3ºCol·legiats en altres col·legis professionals de Treball Social al corrent de quotes.

4t No col·legiats/as. Normes de devolució de cursos anul·lats pels inscrits:

Fins a quatre dies abans, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import d'aquest.

Només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar. 

 

Nota: 

  • Una vegada abonada una matrícula, no es farà revisió de la mateixa en el cas que canviaren les circumstàncies laborals de l'alumne/a.
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info