CURS " COM FER UN INFORME SOCIAL"

04.07.2019

Inici del curs: 07/10/2019
• Finalització del curs: 12/01/2020
• Núm. d'hores lectives: 80 hores.
• Modalitat: ON LINE.
• Lloc: Plataforma virtual del docent.


INSCRIPCIÓ:
Les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d'inscripció.AMPLIAMOS PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 1 DE OCTUBRE A LAS 14H.
PUNXA AQUÍ PER A MATRICULAR-TE

JUSTIFICACIÓ I RESUM.

La qualitat d'un informe, com a eina o instrument de comunicació, és fonamental per a l'assoliment d'objectius en moltes de les situacions amb les quals s'intervé, tant en la pràctica pública com privada i concertada.
Algunes deficiències deficiències que poden detectar-se en els informes socials que s'emeten, són per exemple:
• Emetre informes sense haver dut a terme un estudi social metòdic i rigorós.
• Omissió de parts importants de l'informe com el motiu contextualitzat, el mètode utilitzat per a obtenir la informació o l'avaluació professional.
• Abocar opinions o judicis professionals en la part descriptiva de l'informe, o per contra, fer descripcions en l'apartat avaluatiu d'aquest.
• Dur a terme dictàmens o judicis sense base empírica suficient.
• Fer propostes d'actuació sobre problemes que no han sigut avaluats.
• Donar més informació o menys de la necessària i pertinent.

Final del formulario


OBJECTIUS.


GENERAL:
Que l'alumnat sigui capaç de dur a terme informes socials de casos, aplicant un procés rigorós i seguint els estàndards de qualitat del mètode científic.

ESPECÍFIC:
Augmentar el coneixement sobre els tipus d'informes, l'estructura, contingut, format i estàndards de qualitat.

Desenvolupar informes tècnics seguint els estàndards de qualitat del mètode científic.PER A QUÈ ET PREPARA.


La formació està dissenyada perquè l'alumnat sigui capaç de dur a terme informes socials de casos, aplicant un procés rigorós i seguint els estàndards de qualitat del mètode científic.


CONTINGUTS:


1. DEFINICIÓ DE L'INFORME SOCIAL

2. PROCÉS PREVI A l'INFORME SOCIAL: L'ESTUDI
SOCIAL

2.1. La primera entrevista
2.2 Entrevista(s) en profunditat
2.3. Avaluació residencial
2.4. Informants clau
2.5. Instruments de mesurament estandarditzats
2.6. L'evidència documental

3. TIPUS D'INFORMES SOCIALS

4. ESTÀNDARDS DE QUALITAT D'UN INFORME SOCIAL

5. ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L'INFORME SOCIAL
5.1. Context
5.2. Mètode
5.3. Cos
5.3.1. Síntesi descriptiva
5.3.2. Avaluació i diagnòstic
5.3.3. Prescripció
5.3.4 Pronòstic

6. FORMAT DE L'INFORME SOCIAL

7. CLAUS GRAMATICALS PER A UN INFORME
BRILLANT

8. PROTOTIP D'INFORME SOCIAL: CAS SOCIAL
MANUEL

9. CONCLUSIÓ


METOLODOGÍA.


El curs es desenvolupa seguint la modalitat d'e-learning asíncrona, a través de la plataforma de docència virtual Edmodo.
El docent mantindrà una interacció constant amb el alumnat a través del fòrum general, compartint informació i continguts relacionats amb el curs. L'alumnat també podrà realitzar una interacció constant amb el docent i la resta de compañer@s, i compartir diversos recursos multimèdia: arxius, enllaços, vídeos, etc. 
El docent estarà a la disposició de l'alumnat en tot moment per a resoldre qualsevol dubte relacionat amb el curs o aspectes tècnics de la plataforma, tant per mitjans virtuals com telefònics, de dilluns a dissabte. D'aquesta manera, el sistema de tutories serà permanent durant tot el curs. La resposta del docent es donarà en un màxim de 48 hores.
AVALUACIÓ


Per a la superació del curs l'alumnat ha de realitzar les següents actuacions: 


 3 Activitats Pràctiques, tipus desenvolupo, on es treballarà sobre supòsits pràctics proporcionats pel docent i també sobre casos reals proporcionats per l'alumnat. Es donarà com superada si obtenen una qualificació superior a 6 sobre 10. 

1 Prova objectiva, de 10 preguntes, que versa sobre un informe social real. Les preguntes podran ser tipus test, d'opció múltiple, d'aparellament o de veritable/fals. Es donarà com superat la prova objectiva quan l'alumne/a obtingui una qualificació superior al 60%. Es podrà veure la qualificació de la prova immediatament i veure els encerts i fallades. L'alumnat tindrà 2 intents per a dur a terme cada prova amb èxit. 

 Participació en 1 Fòrum de Debat, que el professor llançarà al grup amb qüestions per a reflexionar. 

 Respondre a una enquesta de satisfacció en finalitzar la formació. 

 Es valora positivament la participació de l'alumne/a en el grup, compartint informació, comentaris, reflexions, etc. 

RECUPERACIÓ

L'alumnat que no ha superat alguna activitat pràctica disposa d'un 2n lliurament de la mateixa durant l'última setmana del curs. El termini específic d'inici i fi d'aquest període l'informarà el professorat en el seu degut moment. 


REQUISITS TÈCNICS I ACCÉS A l'AULA VIRTUAL.

Els requisits tècnics que ha de tenir l'alumnat són:
• Domini bàsic d'internet i informàtica.
• Ordinador.
• Connexió a internet.
• Compte de correu electrònic.
• Microsoft Office Word.
• Convertidor de Word a PDF.

VÍDEO PROMOCIONAL


enllaç a un vídeo presentació del curs. 


DOCENT.


Sr. Jonathan Regalado. Diplomat en Treball Social, Doctor en Psicologia, Màster en Intervenció Psicosocial Comunitària i Expert Universitari en Intervenció Psicoterapèutica.
Exerceix com a treballador social en servei d'integració social i RMI en Serveis Socials Municipals. És gerent i treballador social clínic en un gabinet de treball social privat. Investigador i promotor de programes basats en metodologies de desenvolupament humà, canvi social i resiliència. Intervenció amb més de 2000 casos individuals i famílies. Alta experiència en intervenció social en situacions d'exclusió social, així com en intervenció clínica en trastorns de l'estat d'ànim, ansietat, problemes de conducta en la infància i desajustaments familiars. Docent en formació específica sobre diagnòstic i intervenció social des de 2012.
Càrrecs.
• Membre fundador de la Comunitat Internacional del Treball Social Clínic (CITSC).
• Soci fundador de EM-Social, l'Associació Canària d'Exercici Lliure del Treball Social
• Tècnic de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament d'Arona, a la província de Santa Cruz de Tenerife.
• Coordinador de la Vocalia de Treball Social Clínic de ATSEL, l'Associació Nacional de Treballadors Socials en Exercici Lliure.
• Tècnic de la Xarxa Prisma - Xarxa de Municipis del sud de Tenerife per la diversitat afectiu-sexual i de gènere.

QUOTA D'INSCRIPCIÓ:

COL·LEGIAT/A EN ACTIU: 150€
OPCIÓ A: 140€
OPCIÓ B: 120€
NO COL·LEGIAT: 190€ 

Nota:

Els col·legiats en altres col·legis de treball Social tindran els mateixos avantatges d'inscripció que els col·legiats a Alacant, per a això hauran de fer-ho constar en el formulari d'inscripció i adjuntar un certificat del seu col·legi on consti que es troben col·legiats/as i al corrent de pagament.

Una vegada abonada una matrícula, no es farà revisió de la mateixa en el cas que canviaren les circumstàncies laborals de l'alumne/a.

OPCIÓ A--:
A-Col·legiats/as o precolegiats en actiu en el moment de la matrícula, que percebin un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.
B- Col·legiats/as o precolegiatsen desocupació en el moment de la matrícula, que percebin una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent.

OPCIÓ B--:
A- Col·legiat/a o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula, que no percebin prestació per desocupació.
B- Col·legiat/a o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula, que percebin una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent

c.- Col·legiat/a o precolegiats en actiu en el moment de la matrícula,  que percebin un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.

Beques:


El col·legi sortejarà entre els col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant matriculats/as, que hagen abonat la matrícula abans de l'inici del curs una beca del 50% per a col·legiat/a en actiu i entre els col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant matriculats/as una beca del 100% per a un col·legiat/al fet que haja accedit a través de les opcions A o B.
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info