CURS D'INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES

04.07.2019

Inici del curs:30/102019
Finalització del curs: 18/12/2019

Horari: Dimecres de 16:30 a 19:00 h
Núm. d'hores lectives: 24h
Modalitat: Presencial.
Lloc: Seu del Col·legi. C/ General Elizaicin núm. 9 entl. Alacant.


JUSTIFICACIÓ

Durant molts anys les persones sordes hem treballat per a aconseguir una societat igualitària i accessible per al nostre col·lectiu i aconseguir també el reconeixement oficial de la nostra llengua, la Llengua de Signes, amb la qual podem fer desaparèixer definitivament les barreres de comunicació que encara existeixen dins de la societat actual.

Actualment, el reconeixement per Llei de la nostra llengua i la realitat de la nostra societat ens demostra que cada dia, la participació de les persones sordes va en augment, cosa que suposa la presència d'una altra llengua en l'entorn laboral i social, la Llengua de Signes. Com a conseqüència, ens trobem davant la necessitat de comunicar-nos amb persones diverses, i hem de tenir en compte les necessitats comunicatives i socials d'aquest col·lectiu específic.

Els cursos d'Introducció a la Llengua de Signes pretenen donar una visió global de la Comunitat Sorda, de quins són les seues característiques i idiosincràsia, a més de facilitar les eines necessàries per a poder establir una comunicació bàsica amb una persona sorda.

Quan parlem de la Llengua de Signes, ens referim a una llengua completa, amb una gramàtica, semàntica i sintaxi pròpia i que, a diferència de la llengua oral, es basa en una modalitat visual i gestual.

La Comunitat Sorda utilitza la llengua de signes com a vehicle per a expressar les seues inquietuds,les seues emocions, els seus pensaments i les seues esperances d'anar suprimint les barreres de comunicació per a poder gaudir d'un accés a la formació i a la informació en igualtat de condicions.

Per tot això, i amb l'objectiu d'aconseguir una major sensibilització social, acostem la nostra llengua i cultura, a través de la formació i la informació, a tots aquells ciutadans/as i professionals que estiguen interessats, i així, aconseguir la plena integració i comprensió de l'entorn del nostre col·lectiu per un futur més plural i integrador.OBJECTIUS GENERALS

- Adquirir conceptes teòrics bàsics sobre la Llengua de Signes i la Comunitat Sorda, que faciliten l'aprenentatge d'habilitats elementals per a l'inici de converses amb persones sordes.

- Conèixer els aspectes més rellevants de la idiosincràsia de les persones sordes com a primer pas per a acostar-se al col·lectiu.

- Adquirir coneixements molt bàsics de la Llengua de Signes per a poder presentar-se i formular/contestar preguntes bàsiques de la vida quotidiana.OBJECTIUS ESPECÍFICS

Es pretén facilitar a l'alumnat els recursos visuals i les eines apropiades perquè puguen participar en intercanvis comunicatius breus sobre activitats i assumptes quotidians.

Per a això, en finalitzar el curs, l'alumnat haurà de ser capaç de:

- Establir una comunicació bàsica amb persones sordes

- Conèixer la cultura i els trets més important de les persones sordes

- Conèixer la situació actual d'aquest col·lectiu en els diferents àmbits socials

(educació, vida laboral, vida social)

- SABER EL VOCABULARI ESPECÍFIC DE L'ÀMBIT DE TREBALL SOCIAL I ATENCIÓ A USUARIS.CONTINGUTS

MODULE I. Aspectes sociològics de les persones sordes

1. Concepte integral de persona sorda

2. Entitats que treballen amb i per a les persones sordes.

3. Les persones sordes en la societat. Barreres de comunicació

4. La tecnologia d'ajuda i els/les intèrprets de Llengua de Signes

5. Pautes bàsiques per a la comunicació amb persones sordesMODULE II. Llengua de Signes

1. Salutacions i presentacions

2. Calendari

3. L'entorn pròxim

4. Professions i estudis.

5. Situacions bàsiques comunicatives

6. Vocabulari adaptat a l'àmbit del treball social.METODOLOGIA

L'ensenyament de la Llengua de Signes a l'aula seguirà les pautes marcades pel que es coneix com l'enfocament comunicatiu, de tal manera que s'establisca una comunicació real entre el professorat i l'alumnat des de l'inici del curs.

La participació de l'alumnat és imprescindible per a aconseguir una bona dinàmica a l'aula.

Predominarà el treball en equip i les interaccions interpersonals que afavorisquen l'adquisició de destreses bàsiques en Llengua de Signes.

La Llengua de Signes serà la llengua vehicular per a la transmissió de continguts, sent el professorat natiu en aquesta llengua.CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació serà contínua, sent el mínim d'assistència exigit el del 85% del total de les sessions. La no assistència a les classes suposa una considerable pèrdua d'informació dels continguts.

CERTIFICACIÓ

El Col·legi Oficial certificarà el curs amb el vistiplau del docent.Així mateix, FUNDACIÓ FESORD CV, expedirà un títol homologat per l'entitat a l'alumnat que supere el nivell i la xicoteta prova final. 

COSTOS

Col·legiat/a en actiu: 125€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:  63€

a.- Col·legiat/a o pre col·legiat/ha en desocupació en el moment de la matrícula, que no perceben prestació per desocupació.

B.- Col·legiat/ha o pre col·legiat/ha en desocupació en el moment de la matrícula, que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

c.- Col·legiat/a o pre col·legiat/ha en actiu en el moment de la matrícula, que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:  94€

1-Per a col·legiats/as o pre col·legiat/ha en actiu en el moment de la matrícula, que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

2- Per a col·legiats/as o pre col·legiat/ha en desocupació en el moment de la matrícula, que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.


No col·legiat.190€FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

El termini de matriculació finalitzarà el dia 1 d'octubre a les 14h

PLACES LIMITADES , S'ADJUDICARAN PER RIGORÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ I FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA.

Per a qualsevol consulta sobre la formació hauràs de dirigir-te al correu: gestionalicante@cgtrabajosocial.com o al telèfon 965214763 en els següents horaris:

Dimarts de 10,00h a 14,00h i de 17,00h a 20,30h.

Dimecres de 10,00h a 14,00h i de 17,00h a 20,30h.

Dijous de 17,00h a 20,00h. Beques:

El col·legi sortejarà dues beques entre els inscrits col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant, que hagen abonat la matrícula del curs una vegada finalitzat el termini d'inscripció, s'oferirà una beca per a col·legiat en actiu i una altra per a col·legiat aturat i en el cas que no haja inscrit cap col·legiat actiu la beca passarà a aturat. En el cas que no hi haja cap aturat inscrit aquesta beca quedarà bacant no passant a actiu. La beca serà del 100% en el **cado d'aturat i del 50% en el cas de col·legiat actiu, retornant el col·legi l'import de la mateixa una vegada concedida.

Normes de devolució de cursos anul·lats pels inscrits:

Fins a quatre dies abans, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import d'aquest.

Només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar.

 

Nota: 

  • Una vegada abonada una matrícula, no es farà revisió de la mateixa en el cas que canviaren les circumstàncies laborals de l'alumne/a.
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info