Seminari web: "Eines per a avaluar la custòdia disputada en casos de divorci o ruptura familiar. Especial referència a la custòdia compartida”.

02.01.2024
Data: 25 de gener de 2024
 
Horari: de 17 a 20h
 
Lloc: Seminari web a través de la plataforma del col·legi GOOGLE MEET ( Per a l'assistència serà obligatori mantindre la cambra oberta i tindre un bon funcionament de cambra i micro)
 
Dirigit a: Professionals del treball social   perits judicials o interessats/as en l'especialitat judicial o forense.
 
 Objectius: conéixer les eines, inventaris, escales i qüestionaris que faciliten la redacció de l'informe pericial en casos de ruptura familiar.
 
 Justificació: els Jutjats de Família i també els Jutjats de Violència sobre la Dona sol·liciten informes pericials sociofamiliars en casos de custòdia disputada. En esta trobada es presentaran eines que faciliten la recollida d'informació necessària per a elaboració d'un informe pericial social, amb especial atenció a la custòdia compartida. S'analitzaran els factors favorables, els factors desfavorables i els factors de risc per a la seua possible recomanació al tribunal sobre la base de criteris objectius.
 
 
Ponent: Rafael Alcázar Ruiz, Treballador Social Forense durant vint-i-cinc anys. Doctor en Sociologia. Actualment presta servici en la Generalitat Valenciana com a Inspector de Servicis Socials i professor associat en la Universitat d'Alacant.
 
 
ACTIVITAT GRATUÏTA
 
 
TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Des del 2  fins al 24 de gener a les 14h.
 
 
Emplenar el formulari no garantix l'accés a esta. Les persones inscrites hauran d'esperar a rebre un correu en l'adreça que indiquen en el formulari confirmant la seua admissió o la seua inscripció en la llista d'espera. Tindran prioritat d'admissió aquelles persones que es troben dins del torn de perits del col·legi o hagen realitzat formació prèvia en peritatge social.
 
 
NORMES D'ASSISTÈNCIA EN LA FORMACIÓ VIRTUAL IMPARTIDA PEL COL·LEGI
 
Modalitat: En línia, a través de seminari web en *streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions).
 
IMPORTANT: Et recordem que per a totes aquelles activitats gratuïtes que compten amb llista d'espera com per exemple les xarrades, s'establix la següent pauta:
 
Aquelles persones que, havent-se inscrit, no assistisquen a la mateixa i no comuniquen la no assistència amb la suficient antelació com per a avisar al següent inscrit en la llista d'espera, seran penalitzades en la pròxima inscripció que realitzen i només podran assistir en el cas que una vegada admesos tots els inscrits quedaren places.
 
ADVERTIMENT: Amb la finalitat de generar un espai participatiu i a afectes de la verificació de l'assistència , serà estrictament necessari mantindre activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada. Si este fet no es complix es podrà espulsar de la sala a aquelles persones que es mantinguen més de 20 minutos amb la cambra apagada i no hagen avisat del *mitivo a l'organització.
 
El Col·legi no tindrà l'obligació de realitzar certificats d'aquelles activitats de formació amb menys de *15h lectives, ni de les activitats de formació per a la preparació d'oposicions.
 
 
 
Per a qualsevol consulta hauràs de dirigir-te al correu: formacion@cotsalacant.es o al telèfon 609589873
 
 
 
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info