El Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, juntament amb els Col·legis de Castelló i València, reitera que expedir certificats per a la sol·licitud del IMV no és tasca dels Serveis Socials

30.03.2021

Els Col·legis Oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló, seguint la línia que exposa el Consell General del Treball Social sobre l'Ingrés Mínim Vital (IMV), considerem important comunicar a la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius que, entre les tasques encomanades als equips de Serveis Socials d'Atenció Primària, no es troba la d'expedir certificats per a la sol·licitud d'aquesta prestació gestionada per la Seguretat Social (INSS), un requisit que s'inclou en l'últim Reial decret entorn del IMV.
Des de les entitats col·legials s'entén que aquesta prestació ha de ser gestionada i tramitada per l'organisme estatal competent, que és la Seguretat Social (INSS), encarregada també d'informar la ciutadania, i en cap cas ha de requerir cap mena d'informe emés pels Serveis Socials d'Atenció Primària. El Reial decret llei en el qual es va establir el IMV, el 29 de maig de 2020, diu que es tracta d'una “prestació econòmica de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva”.
La situació descrita contribueix al col·lapse de les entitats locals, a més de suposar un risc en l'atenció de les persones que requereixen intervenció o acompanyament professional dels Serveis Socials municipals en la lluita contra l'exclusió social, ja que la intervenció amb les persones usuàries es pot veure afectada per l'obligatorietat d'emissió d'un certificat que acredite situacions fora de la regulació estatal, com a persones en règim de lloguer sense contractes de lloguer legals o vincles relacionals no regulats legalment.
Els motius pels quals se sol·licita als serveis socials, l'informe social per al IMV, implica acceptar i consolidar situacions irregulars, de frau i d'explotació de les persones que es donen en la nostra societat, a més d'implicar una normalització de situacions que no estan regularitzades. (per exemple, persones llogades sense contractes de lloguer legals).
La funció del Treball Social no és la de fiscalitzar o inspeccionar els usuaris. S'ha d'entendre que les persones són responsables dels seus actes, i que d'acord amb això, elles mateixa són les que han de verificar la seua situació personal, i si aquesta no es pot acreditar documentalment, hauran de realitzar una declaració jurada de la seua situació, tal com es fa en altres prestacions de la seguretat social.
En aquest sentit, cal parar atenció al fet que la gestió del IMV no és conforme amb la situació d'urgència del moment produïda per la crisi sanitària, social i econòmica de la COVID-19 i que s'ha de garantir la responsabilitat pública en les prestacions socials bàsiques.
Per aquests motius, des de les entitats col·legials de la Comunitat Valenciana volem fer saber a aquesta Direcció General que, en la mesura de les seues possibilitats, competències i comunicacions, inste al Govern central perquè treballe cap a una prestació de dret subjectiu, no contributiva, incondicional i universal dirigida a tota la ciutadania, és a dir, la Renda Bàsica Universal, la qual cosa suposa la necessitat d'una major dotació de mitjans i recursos per a garantir el seu accés, com per exemple la incorporació de treballadores i treballadors socials en la Seguretat Social (INSS).

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info