Quota reduïda segon semestre 2021

25.05.2021
Un semestre més el Col·legi posa en marxa la possibilitat de sol·licitar la quota reduïda per al Primer Semestre 2021. Tots/as els/as interessats/as, hauran de procedir A TRAMITAR-LA A través DE LA WEB   des d'on es farà el seguiment del tràmit.

El termini per a sol·licitar-lo és de l'1 al 31 de Desembre 2020.
No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora d'aquest termini.
Poden sol·licitar-ho els/as col·legiats/as donats d'alta fins al mes de Novembre 2020 inclusivament.


Recorda que pots sol·licitar la reducció de la bonificació de la quota en funció de les teues circumstàncies laborals:

 A.-S'APLICARÀ UNA BONIFICACIÓ DEL 50% A:

1a.-Col·legiat/a en Desocupació sense prestació per desocupació.

2a.-Col·legiat/a en Desocupació amb prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.

3a.-Col·legiat/a en Actiu que perceba un salari i/o una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.

 B.-S'APLICARÀ UNA BONIFICACIÓ DEL 25% A:

4b.-Col·legiat/a en Desocupació que perceba una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent.

5b.-Col·legiat/a en Actiu que perceba un salari i/o una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent.

 C.-ALTRES SITUACIONS (PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD SENSE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS): 

Excepcionalment s'admetran a revisió situacions que queden en desocupació en els 10 dies primers (GENER 2021) abans d'emetre la remesa, havent de presentar la sol·licitud en forma i termini de la convocatòria i posteriorment la documentació justificativa. En el cas de la  primera remesa de l'any la documentació justificativa haurà de presentar-se de l'1 al 15 de gener  2021.

D.- SITUACION D'ERTE:  

Podran sol·licitar reducció de quota segons en el tram d'ingressos en el qual es trobe. Al no poder presentar certificat del SERVEF/LABORA com a DESOCUPADA/O, haurà d'aportar la documentació que acredite que es troba afectada/o per un ERTE.

Important: Es recorda que és necessari mantenir les dades bancàries i professionals actualitzats per a evitar errors. Fins al 30 de Novembre 2020 es podran actualitzar.

Que tots els documents acreditatius s'ajusten als sol·licitats.

El càrrec es preveu realitzar el 15 de Gener 2021.

Nota: Per al tràmit  s'haurà d'emplenar correctament el formulari on-line i pujar els documents acreditatius que se sol·liciten segons l'opció triada.

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR QUOTA REDUÏDA DEL PRIMER SEMESTRE 2021.

1.- A través del Formulari de sol·licitud de quota reduïda es pujarà la documentació completa sol·licitada, es realitzarà en un únic enviament de l'1 al 30 de juny de 2019. NO S'ADMETRÀ A TRÀMIT CAP SOL·LICITUD PASSADA AQUEIXA DATA, EXCEPTE QUI QUEDE EN DESOCUPACIÓ EN ELS 10 DIES PRIMERS DEL MES DE JULIOL.
2.- El model de sol·licitud és el formulari disponible en la WEB.
3.- La documentació que es requereix per a acollir-se a la modalitat de quota reduïda ha d'estar datada i presentada durant el mes de Juny 2019. Sempre són dos documents a aportar.
4.- Els documents enviats a través de la WEB hauran d'estar identificats nominalment, és a dir, indicant nom i cognoms, núm. de col·legiat i el tipus de document que s'envia, per ex. “María Sánchez Col.: 0001-“Cert.Desocupació”.
5.- Només s'admetran documents originals escanejats en *PDF, (*pdf és un format de document que es pot llegir tant en Windows com en Mac, Adobe Reader, ….o altres programes).
6.- No s'admetran els formats enviats per a fotos, imatges, gràfic, dibuixos(TIFF, GIF, JPG,…).
7.- Si és necessari podràs sol·licitar revisió de la quota en el termini de 15 dies naturals després de l'emissió de rebuts. És necessari el tràmit de la sol·licitud de quota reduïda en l'opció C), en termini.
8.- És necessari disposar de les dades professionals i bancàries actualitzats per a evitar contratemps. Fins al 21 de Juny s'acceptaran les actualitzacions en els impresos a aquest efecte que podeu trobar en Secretaria Virtual._
IMPORTANT: *La devolució d'un rebut bancari té un cost que assumeix el/la col·legiat/a segons quina gestió administrativa genere.

FORMULARI

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info