Convocatòria bossa de formadors

06.08.2019

Us informem que estem dissenyant el contingut del nou curs d'oposicions de temari específic i estem interessats a trobar professorat per a determinats mòduls.

Requisits exigits al formador/a:​

Diplomatura o grau en treball social.
Col·legiat/a al corrent de quota col·legial.
Es valoraren formació en metodologia didàctica.
Experiència com a formador/a.
Experiència laboral en l'àmbit relacionat amb el mòdul formatiu d'almenys 5 anys.
Es valoraran estudis, publicacions o investigacions realitzades i relacionades amb el tema de formació.
Es valoraran referències positives d'altres entitats sobre la seua labor com a professional i formador/a.
Es valorarà que el professor/a siga funcionari/a de carrera i tinga plaça en propietat.

Mòduls per als quals es necessita professors/as i hores:

Mòduls y Hores lectives:

1.la família. Models actuals. Nocions sistemàtiques d'anàlisis i intervenció. Famílies desestructurades. Característiques. Programes d'intervenció.4h.

2.Protecció social i jurídica del menor. Marc normatiu de la protecció integral de la infància i d'adolescència. Principis orientadors de la intervenció. Institucions de protecció de menors. Recursos específics en matèria de protecció de menors. Competències.4 h.

3.la atenció a les persones en situació de dependència. Marc normatiu, prestacions i procediment. La Llei 39/2006, de PAAD i Decret 67/2017, de 19 de maig, del Consell.4h.

4. Necessitats i problemàtiques de la tercera edat. Recursos específics. Intervenció i recursos. Especial referència als recursos perquè romanguen en la llar.4 h.

5. Exclusió social, pobresa i desigualtat. Conceptes. Factors. Resposta institucional.su relació amb el treball social.4 h.

6.Violència de gènere. Marc normatiu. Definició i característiques d'aquesta problemàtica. El cicle de la violència. Criteris d'actuació. Recursos existents. Les mesures de protecció de víctimes de violència de gènere.4 h.

7.Diversitat funcional. Marc normatiu. Reconeixement i valoració de la discapacitat. Recursos específics.4h.

8.la incapacitat legal. La tutela i la curatela. Règim jurídic de les tres figures. L'internament voluntaris.4h

9.Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. Necessitats i problemàtiques associades al fet migratori. Serveis específics d'atenció a persones migrades.4h.

10.la intervenció social des dels serveis socials amb problemes de salut mental. Problemàtica i necessitats.4h

11.Xarxa de recursos en l'atenció a persones amb problemes de salut mental: coordinació sociosanitària.4 h.

​Si aquestes interessat/a, envia'ns un correu al costat del teu currículum, on indique què module o mòduls estaries interessat/a a impartir abans del 15 d'agost a les 14h: gestionalicante@cgtrabajosocial.com

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info