Posicionament Treball Social Sanitari

08.01.2024

El Ministeri de Sanitat ha tancat aquest 2023 amb la publicació de dos textos que considerem rellevants per a les professions intervinents en el sistema sanitari.

El primer document publicat el 29 de desembre de 2023 és “Condicionants socials i del context familiar que seria recomanable incloure en la història de salut digital” en el marc del Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, l'objectiu de la qual és la inclusió en la Història de Salut Digital de manera homogènia a través d'un grup de treball format per les CCAA i el Ministeri de Sanitat dels condicionants socials i del context familiar de les persones. El text fa referència al treball social exclusivament en la recollida de dades, semblant que és independent de la intervenció social i pròpia de qualsevol mena de professional, independentment de la seua preparació.

A més el passat 30 de desembre de 2023 va ser publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'Ordre SND/1427/2023, que arreplega les bases per a la creació de Diplomes d'Acreditació en l'Àrea Funcional de Pal·liatius (DAP), que reconeix la capacitació per a atendre pacients i famílies amb malalties avançades i en el final de la vida amb un marcat caràcter transversal i multidisciplinari, d'acord amb l'article 36 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

Aquest text enumera els arguments per a justificar la necessitat de crear aquestes acreditacions, posant recalcament en la necessària millora en la qualitat assistencial, seguretat i qualitat de vida dels i les pacients, per a atendre-les d'una manera integral i holística, incloent tots els aspectes biopsicosociales de la persona i del seu entorn familiar i social pròxim. A més, defineix el desenvolupament de l'Àrea Funcional de Pal·liatius, les professions sanitàries des de les quals es podrà accedir a aquests reconeixements (medicina, infermeria, psicologia i fisioteràpia d'atenció pal·liativa), els dominis competencials específics, i els requisits per a l'obtenció, així com les societats científiques, institucions o ens relacionades.

Des del Consell General del Treball Social (CGTS), com a entitat de dret públic que representa a els/as més de 48.000 professionals de Treball Social col·legiats/as a nivell nacional i internacional, volem valorar positivament que es decidisca incloure els condicionants socials i del context familiar en la Història de Salut Digital i que s'aprove el desenvolupament de l'Àrea Funcional de Cures Pal·liatives. Però, reclamem la incorporació del treball social en l'àmbit de la salut dins del conjunt de professions sanitàries i la modificació de la Llei 44/2003 d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS), i en concret, manifestem la nostra discrepància i malestar amb el Ministeri de Sanitat per reduir nostra labora a la recollida de dades i excloure al Treball Social Sanitari dins els Diplomes d'Acreditació en l'Àrea Funcional de Pal·liatius (DAP).

Davant la falta d'inclusió en tots dos textos, veiem necessari visibilitzar la labor i l'essencialitat de la nostra professió en l'àmbit sanitari. En l'àrea de la salut la professió del treball social incideix i intervé en la necessitat de reduir les desigualtats socials i sanitàries, i per a això actua de manera continuada sobre els determinants socials en la salut des dels diferents àmbits (hospitalari, de primària, de salut mental, addiccions, de cures pal·liatives i de salut pública).

A més, el treball social té una consolidada experiència en la intervenció social que afecta la salut de la població i està reconeguda la seua inclusió en els equips interdisciplinaris, fent-se així referència reiterada a la seua activitat en les normes bàsiques que regulen les professions sanitàries, com per exemple en la Llei 14/1986 General de Sanitat, la Llei 16/2003 de Cohesió i Qualitat del SNS, la Llei 41/2002 d'Autonomia del Pacient o el Reial decret 137/84, d'estructures bàsiques de salut.

En concret, l'origen de les cures pal·liatives està directament relacionats amb el treball social i la figura de Cicely Saunders, treballadora social sanitària, infermera i metgessa, que a mitjan segle XX va treballar i va investigar sobre la cura de les persones malaltes terminals en l'St. Joseph’s Hospice de Londres, i va contribuir a la instauració de nous centres per a l'atenció a persones al final de la vida. Avui dia, els/as treballadors/as socials desenvolupen la seua labor en aquest àmbit assistencial, formant part dels equips multidisciplinaris de cures pal·liatives, disposant de les competències necessàries i contribuint a l'atenció integral del pacient i l'acompanyament i l'atenció a la família i les cuidadores, tal com es reflecteix en l'Ordre.

El no reconeixement a la professió de Treball social crea una clara disfunció i desigualtat, de cara a garantir la continuïtat de l'atenció sociosanitària integral i de qualitat a pacients i familiars oferida per la Sanitat Espanyola, i la deixa fora del sistema i del desenvolupament d'àrees funcionals, com la de pal·liatius, en la qual es treballa.

Compartim les consideracions fetes a l'Ordre per l'Associació Espanyola de Treball Social i Salut i la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL) amb les quals es col·labora per a promoure una atenció pal·liativa de qualitat, sostenible i accessible per a totes les persones que la necessiten, i reclamem al Ministeri que el Consell General del Treball Social siga reconegut com a institució que representa a les professionals que treballen en el sistema de salut.

Perquè, una atenció de la salut eficient no es pot dur a terme sense la intervenció de professionals del treball social que no poden perdre de vista a la persona, la família, les persones cuidadores i afins, i el context comunitari en general.

El posicionament ja s'ha enviat a la ministra de Sanitat Mónica García, a la qual se li ha sol·licitat de nou una reunió per a tractar aquest i altres temes d'interès.

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info