Torn de perits

Funcions del treballador social en qualitat de perit

El treballador social intervé en processos judicials, tant de manera individual com en equip, té funcions en l'ordre civil i en el penal, actua dins de l’àmbit territorial de la seua competència i l’objectiu de la seua intervenció és l’elaboració de l'Informe Social, el qual va destinat al jutge i altres usuaris.

Problemes com els relatius al grup primari de suport, a l'ambient social, l’ensenyança, laborals, d'habitatge, econòmics, d’accés als serveis d’assistència sanitària o els relatius a la interacció amb el sistema legal o amb el crim, són aspectes psicosocials i ambientals que habitualment figuren en l'Informe Social corresponent a l’estudi d’un individu o grup familiar.

El treballador social hi pot aportar, a més, tècniques de treball que li són pròpies com la visita domiciliària, així com possibilitar la connexió amb una xarxa d'Unitats de Treball Social (Centres Socials) i recursos comunitaris que en, multitud d'ocasions, coneix a l'individu, els recursos de la famí­lia, la comunitat, posseeixen coneixement del medi on es desenvolupa i gestiona molts dels recursos públics d'eixa comunitat.

Tota esta informació figura en l'Estudi Social i ofereix als jutges una perspectiva més àmplia per poder emetre el seu dictamen.

Contingut de l'informe pericial

L'Estudi Pericial ha d’incloure, entre altres, l’anàlisi dels antecedents i situació actual de les relaciones socials i familiars de la persona o grup familiar, així com dels seus recursos econòmics, laborals, educacionals i d'habitatge, entre altres, aportats a través de l'Informe Social. A més, al llarg de l'estudi es duu a terme un recorregut i un coneixement del seu entorn natural i dels suports socials i familiars que té a la seua disposició, així com dels recursos de la seua comunitat.

Àrees del treball social en les quals puga ser necessari el peritatge

Jutjats de Primera Instància (Famí­lia): ací, el professional intervé en qualitat de perit en procediments relacionats amb el dret de famí­lia, especialment en situacions contencioses:

 • Guarda i custòdia de menors en processos de separació i divorci o en separacions de parelles de fet.
 • Regulació del règim de visites.
 • Adopcions, tuteles i acolliments.
 • Acolliments judicials, amb suspensió o privació de la pàtria potestat.
 • Menors (protecció).

Jutjats de Menors: Assessora el jutge sobre les mesures educatives a prendre amb els menors que hagen comís un delicte, realitzant el corresponent seguiment si així ho estima el jutge.

 • En causes penals.
 • Culpables en causes de dret civil (incapacitats, canvis de sexe, avortaments, esterilitzacions, …).
 • Víctimes o lesionats (violació, abusos deshonestos, maltractaments,…).

Clíniques Mèdiques i forenses: els treballadors socials treballen en qualitat de perits juntament amb els mèdics forenses realitzant pericials amb:

 • Institut Anatòmic Forense.
 • Jutjats de Primera Instància i Instrucció (Deganat).
 • Jutjats de Vigilància Penitenciària.

Metodologia d’intervenció en una peritatge social

Les fases de la intervenció són:

 • Anàlisis de la situació.
 • Valoració.
 • Proposta al jutge.

Qui sol·licita un dictamen pericial a un treballador social

 • L’Administració de Justícia.
 • A instància de part: un advocat o una persona particular.

Cóm contactar amb un pèrit treballador social

El contacte es realitza sol·licitant un perit a través del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, qui remet un perit a través del torn establit.

Sol·licitud perit treballador social.

DOCUMENTS

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info