Cuota reducida Segon semestre 2020

20.05.2020
Un semestre més el Col·legi engega la possibilitat de sol·licitar la quota reduïda per al Segon semestre 2020. Tots/as els/as interessats/as, hauran de procedir A TRAMITAR-LA A través DE LA WEB   des d'on es farà el seguiment del tràmit..
 
El termini per a sol·licitar-ho és de l'1 al 30 de Juny 2020.
No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora d'aquest termini.
Poden sol·licitar-ho els/as col·legiats/as donats d'alta fins al mes de Maig 2020 inclusivament.
Recorda que pots sol·licitar la reducció de la bonificació de la quota en funció de les teues circumstàncies laborals:
 
A.-S'APLICARÀ UNA BONIFICACIÓ DEL 50% A:
1a.-Col·legiat/a en Desocupació sense prestació per desocupació.
2a.-Col·legiat/a en Desocupació amb prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.
3a.-Col·legiat/a en Actiu que perceba un salari i/o una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.
 
B.-S'APLICARÀ UNA BONIFICACIÓ DEL 25% A:
4b.-Col·legiat/a en Desocupació que perceba una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent.
5b.-Col·legiat/a en Actiu que perceba un salari i/o una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent.
 
C.-ALTRES SITUACIONS (PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD SENSE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS):
Excepcionalment s'admetran a revisió situacions que queden en desocupació en els 10 dies primers (juliol) abans d'emetre la remesa, havent de presentar la sol·licitud en forma i termini de la convocatòria i posteriorment la documentació justificativa. En el cas de la 2dona. remesa de l'any la documentació justificativa haurà de presentar-se de l'1 al 10 de juliol 2020.
D.- *SITUACION DE *ERTE: 
Podran sol·licitar reducció de quota segons en el tram d'ingressos en el qual es trobe. Al no poder presentar certificat del SERVEF/LABORA com a DESOCUPADA/O, haurà d'aportar la documentació que acredite que es troba afectada/o per un *ERTE.
AJUDA:
Enllaç descarrega certificat de situació laboral d'ocupació: http://www.labora.gva.es/es/queautoservef  i després https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
Enllaç per a sol·licitar Certificat de Prestació a través d'Internet: https://sede.sepe.gob.es/portalsedeestaticos/flows/gestorcontenidos?page=sv00c
Important: Es recorda que és necessari mantindre les dades bancàries i professionals actualitzats per a evitar errors. Fins al 30 de Juny 2020 es podran actualitzar.
Que tots els documents acreditatius s'ajusten als sol·licitats.
El càrrec es preveu realitzar el 15 de Juliol de 2020.
Nota: Per al tràmit s'haurà d'emplenar correctament el *fomulario en línia i pujar els documents acreditatius que se sol·liciten segons l'opció triada.
INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR QUOTA REDUÏDA DEL SEGON SEMESTRE 2020
1.-A través del Formulari de sol·licitud de quota reduïda es pujarà la documentació completa sol·licitada, es realitzarà en un únic enviament de l'1 al 30 de juny de 2020.(NO S'ADMETRÀ A TRÀMIT CAP SOL·LICITUD QUE NO ENTRE EN DATA, EXCEPTE QUI QUEDE EN DESOCUPACIÓ EN ELS 10 DIES PRIMERS DEL MES DE GENER).
2.-El model de sol·licitud és el formulari disponible en la WEB.
3.-La documentació que es requereix per a acollir-se a la modalitat de quota reduïda ha d'estar datada i presentada durant el mes de juny de 2020.Sempre són dos documents a aportar.
4.-Els documents enviats a través de la WEB hauran d'estar identificats nominalment, és a dir, indicant nom i cognoms, núm. de col·legiat i el tipus de document que s'envia, per ex. “María *SánchezCol.: 0001-“*Cert.Desocupació”.
5.-Només s'admetran documents originals escanejats en *PDF,(*pdf és un format de document que es pot llegir tant en Windows com en *Mac, Adobe Reader, ....o altres programes).
6.-No s'admetran els formats enviats per a fotos, imatges, gràfic, dibuixos(*TIFF, *GIF, *JPG,...).
7.-Si és necessari podràs sol·licitar revisió de la quota en el termini de 15 dies naturals després de l'emissió de rebuts. És necessari el tràmit de la sol·licitud de quota reduïda en l'opció C), en termini.
8.-És necessari disposar de les dades professionals i bancàries actualitzat per a evitar contratemps.
IMPORTANT: *La devolució d'un rebut bancari té un cost de 6 € que assumeix el/la col·legiat/per gestió administrativa.

FORMULARI DE SOLICITUT

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info